Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Quo vadis – Narodowe Czytanie i pokaz rękopisu

W sobotę 3 września w blisko 2000 miejsc w całej Polsce odbyła się kolejna edycja Narodowego Czytania – organizowanej corocznie przez Kancelarię Prezydenta RP wspólnej lektury wybranej polskiej powieści. W tym roku było to  Quo vadis Henryka Sienkiewicza. Biblioteka Narodowa przygotowała pokaz rękopisu Quo vadis oraz najciekawszych wydań powieści, zarówno polskich, jak i przekładów na języki obce, a także zaprezentowała bibliografię obejmującą ponad 2000 wydań dzieła Henryka Sienkiewicza więcej o Quo vadis – Narodowe Czytanie i pokaz rękopisu

Quo vadis Henryka Sienkiewicza – bibliografia wydań polskich i obcojęzycznych

Z okazji 120-lecia pierwszego książkowego wydania Quo vadis Henryka Sienkiewicza Biblioteka Narodowa przygotowała jubileuszową bibliografię wydań powieści. W publikacji zebrano wszystkie edycje Quo vadis opublikowane do 31 lipca 2016 roku – zarówno w języku polskim, jak i językach obcych – łącznie 2002 wydania w 57 językach i ponad 70 krajach.  więcej o Quo vadis Henryka Sienkiewicza – bibliografia wydań polskich i obcojęzycznych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego powołał Radę ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego na kadencję 2016-2020

W dniu 1 września 2016 r. prof. Piotr Gliński, wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury i dziedzictwa narodowego powołał nowy skład Rady do spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego na kadencję 2016-2020:

przewodniczący:

 • dr Tomasz Makowski – dyrektor Biblioteki Narodowej

członkowie:

 • dr Mariusz Dworsatschek – wicedyrektor ds. bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
 • Maciej Dydo – dyrektor Departamentu Mecenatu Państwa, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 • dr Jan Kozłowski – radca ministra w Departamencie Innowacji i Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • prof. dr hab. Jan Malicki – dyrektor Biblioteki Śląskiej
 • dr Paweł Pietrzyk – dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych
 • prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej
 • Ewa Potrzebnicka – pełnomocnik dyrektora Biblioteki Narodowej ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego, Biblioteka Narodowa
 • Monika Tłustowska – radca ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej
 • dr Zofia Tylewska-Ostrowska – dyrektor Biblioteki Gdańskiej Polskiej Akademii Nauk.

Art. 6 ustawy o bibliotekach postanawia, że zbiory bibliotek mające wyjątkową wartość i znaczenie dla dziedzictwa narodowego stanowią, w całości lub części, narodowy zasób biblioteczny, który podlega szczególnej ochronie. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego określił w rozporządzeniu z dnia 4 lipca 2012 r. kryteria zaliczania zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego, a także wykaz bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, określił organizację tego zasobu oraz zasady i zakres jego szczególnej ochrony, uwzględniając charakter historyczny zbiorów i charakter edukacyjny bibliotek włączonych do wykazu.

Przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego działa Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego. Do zakresu działania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego w sprawach narodowego zasobu bibliotecznego, należy w szczególności:

 1. opiniowanie wniosków organizatorów bibliotek o włączenie ich zbiorów do narodowego zasobu bibliotecznego oraz przedstawianie ministrowi propozycji dotyczących zatwierdzenia tych wniosków,
 2. opiniowanie systemu informacji o narodowym zasobie bibliotecznym,
 3. opracowywanie i przyjmowanie planów pracy dotyczących narodowego zasobu bibliotecznego.

Rada do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego liczy 10 członków. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje w skład Rady na okres 4 lat.

Stanisław Grochowiak

40 lat temu w Warszawie w wieku 42 lat zmarł Stanisław Grochowiak, poeta, czołowy przedstawiciel pokolenia „Współczesności”, prozaik, dramaturg, autor słuchowisk radiowych i filmowych scenariuszy.   więcej o Stanisław Grochowiak

Hackathon danych publicznych

W weekend 24-25 września w Bibliotece Narodowej odbędzie się Hackathon danych publicznych – maraton programowania, organizowany przez Ministerstwo Cyfryzacji. Podczas wydarzenia przekonamy się, jak wiele można zdziałać wykorzystując otwarte bazy danych publicznych, udostępnionych przez instytucje rządowe i samorządowe. Na najlepsze rozwiązania stworzone i zaprojektowane podczas wydarzenia czekają wartościowe nagrody oraz wdrożenie prototypów przez Ministerstwo Cyfryzacji. Biblioteka Narodowa jest partnerem Hackathonu więcej o Hackathon danych publicznych

Jerzy Andrzejewski

Czterdzieści lat temu Jerzy Andrzejewski ogłosił list otwarty Do prześladowanych uczestników robotniczego protestu, będący wyrazem solidarności ze zbuntowanymi załogami zakładów pracy w Radomiu, Ursusie i Płocku, które zastrajkował na wieść o ogłoszonych 24 czerwca 1976 roku przez ówczesnego premiera Piotra Jaroszewicza podwyżkach więcej o Jerzy Andrzejewski

Czesław Zgorzelski

Czesław Zgorzelski, historyk literatury, edytor pism Adama Mickiewicza, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, wybitnych znawca epok oświecenia i romantyzmu, zmarł 20 lat temu w wieku 88 lat w Lublinie. Był absolwentem Gimnazjum im. Króla Stanisława Augusta oraz Uniwersytetu im. Stefana Batorego w Wilnie. W okresie dwudziestolecia międzywojennego pracował jako nauczyciel w Gimnazjum im. Adama Mickiewicza w Wilnie, zaś po wojnie był asystentem profesora Konrada Górskiego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Po zwolnieniu go w roku 1949 z UMK z powodów politycznych, pracował w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Wrocławiu, a od 1950 na KUL. Od roku 1956 profesor nadzwyczajny, a od 1968 profesora zwyczajny więcej o Czesław Zgorzelski