Teraz: zamknięte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Biblioteka Narodowa na Targach Wydawców Katolickich

Serdecznie zapraszamy do stoiska Wydawnictwa Biblioteki Narodowej (nr 44) na Targach Wydawców Katolickich. Będzie można zapoznać się z edycjami unikatowych publikacji: albumów i monografii, prezentujących w formie tradycyjnej i elektronicznej, zbiory Narodowej Książnicy – dokumenty historyczne, dzieła literackie i artystyczne, eseistykę – a także specjalistyczne prace bibliologiczne więcej o Biblioteka Narodowa na Targach Wydawców Katolickich

350 tys. zł dla BN na ochronę polskiego dziedzictwa za granicą

Biblioteka Narodowa otrzymała pełne dofinansowanie na wszystkie wnioski, jakie złożyła do programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”. Łączna kwota dofinansowania wynosi 351 350 zł. Z tych funduszy BN będzie kontynuować pięć realizowanych już projektów oraz rozpocznie jeden nowy więcej o 350 tys. zł dla BN na ochronę polskiego dziedzictwa za granicą

Starodruki z Biblioteki Załuskich w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu (wprowadzenie do projektu)

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu otwartych seminariów Pracowni Historii Bibliotek i Czytelnictwa BN. W piątek 17 marca o godz. 13.00 dr Fryderyk Rozen i Agnieszka Różalska wygłoszą referat Starodruki z Biblioteki Załuskich w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu (wprowadzenie do projektu).  więcej o Starodruki z Biblioteki Załuskich w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej w Petersburgu (wprowadzenie do projektu)

16,2 mln zł na modernizację czytelń Biblioteki Narodowej

Dofinansowanie wysokości 16,2 mln zł otrzymała Biblioteka Narodowa na modernizację czytelń i przestrzeni publicznych w gmachu głównym na Polu Mokotowskim. 80% tych środków – 13 mln zł – pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach VIII osi priorytetowej „Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Pozostałe 20% – 3,2 mln zł – przekaże Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego z budżetu państwa. W poniedziałek 6 marca w siedzibie Ministerstwa odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu więcej o 16,2 mln zł na modernizację czytelń Biblioteki Narodowej

Katalog rękopisów BN: Archiwum Zygmunta Mycielskiego

Kolejny, 24. tom Katalogu rękopisów Biblioteki Narodowej, który właśnie ukazał się nakładem Wydawnictwa BN, poświęcony jest Archiwum Zygmunta Mycielskiego, wybitnego polskiego kompozytora, pisarza i eseisty muzycznego. Jest to publikacja wyjątkowo interesująca nie tylko ze względu na osobę samego Zygmunta Mycielskiego, ale także z uwagi na fakt, że dokumentuje jedną z największych kolekcji archiwalnych wśród spuścizn odziedziczonych po kompozytorach polskich XX w. Obejmuje ona, obok rękopisów muzycznych, rękopisy literackie (w tym unikatowe dzienniki), publicystykę muzyczną, korespondencję (ok. 3400 listów), dokumentację działalności organizacyjnej i publicznej Mycielskiego, materiały odzwierciedlające jego kontakty z wieloma twórcami i intelektualistami swojej epoki, jak również różnego rodzaju dokumenty osobiste, kalendarzyki, rysunki więcej o Katalog rękopisów BN: Archiwum Zygmunta Mycielskiego