Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

IX konferencja „Automatyzacja bibliotek publicznych”

Data publikacji:

Biblioteka Narodowa, Komisja Automatyzacji Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego zapraszają na IX konferencję z cyklu: „Automatyzacja bibliotek publicznych". Konferencja odbędzie się w dniach 25-26 listopada 2010 r. w Bibliotece Narodowej, pod hasłem „Regionalne sieci współpracy - strategie, narzędzia, realizacje".

Zapraszamy do nadsyłania abstraktów wystąpień w następujących obszarach tematycznych:

  • regionalna współpraca bibliotek w Polsce (od założeń do wdrożeń, funkcjonujące modele współpracy, sukcesy, wyzwania i niepowodzenia),
  • udział bibliotek publicznych w tworzeniu (i wykorzystaniu) bibliotek cyfrowych,
  • bibliotekarskie sieci wsparcia (np. e-learning, BIBWEB, międzyinstytucjonalne projekty komputeryzacji).

Rada Programowa konferencji zastrzega sobie prawo wyboru referatów spośród nadesłanych propozycji. Planowana jest publikacja materiałów pokonferencyjnych.

Abstrakty wystąpień prosimy nadsyłać elektronicznie w terminie do 30 marca 2010 r., do Działu Organizacyjnego Biblioteki na Koszykowej na adrese-mail: organizacyjny@koszykowa.pl