Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

AKTUALNOŚCI BN

Czasopisma patronackie przechodzą do Instytutu Książki

Data publikacji:

Zgodnie z zapowiedzią, z dniem 1 kwietnia wydawanie czasopism patronackich Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przejmuje od Biblioteki Narodowej Instytut Książki. Stosowne zarządzenie Ministra, podpisane 18 marca br., wyłącza Zakład Wydawniczy Czasopism Patronackich ze struktury BN i przenosi go w całości do Instytutu Książki.

Od kwietnia 1994 roku Biblioteka Narodowa wydawała - na zlecenie Ministra Kultury - pięć czasopism kulturalnych objętych przez państwo całkowitym patronatem finansowym. „Dialog", „Nowe Książki", „Literatura na Świecie", „Ruch Muzyczny" i „Twórczość". W czerwcu 1999 r. do grona czasopism patronackich dołączył rosyjskojęzyczny miesięcznik „Nowaja Polsza", skierowany do inteligencji Rosji i państw powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego, tamtejszej polonii i oraz ośrodków slawistycznych. Wiosną 2005 roku lista czasopism wydawanych przez Bibliotekę Narodową powiększyła się o lubelski kwartalnik „Akcent" oraz zasłużony miesięcznik wrocławski „Odra". Od marca 2006 Biblioteka Narodowa była także wydawcą miesięcznika „Teatr".