Teraz: otwarte  |  pon - sob 8:30 - 20:30 

Omnis - baner

POLONA dla bibliotek

Dzięki uruchomieniu usługi „Polona w Chmurze dla bibliotek” zasoby wszystkich polskich bibliotek w postaci cyfrowej będą mogły być profesjonalnie archiwizowane w BN i udostępniane w bibliotece internetowej polona.pl, jak również przeszukiwane przez zintegrowaną wyszukiwarkę OMNIS. Usługa będzie umożliwiała przekazywanie do centralnego repozytorium cyfrowego zarówno obiektów digitalizowanych, jak i będących w posiadaniu bibliotek plików przechowywanych na nośnikach fizycznych o niskiej trwałości.

Biblioteki publiczne, szczególnie w mniejszych miejscowościach, są podstawowym miejscem kontaktu z kulturą, często gromadzą i przechowują publikacje, archiwalia i obiekty muzealne stanowiące świadectwo historii i dziedzictwa kulturowego regionu. Zazwyczaj skromne budżety nie pozwalają im na prowadzenie własnych bibliotek cyfrowych. Adresatem usługi są również inne typy bibliotek wytwarzających lub gromadzących publikacje elektroniczne, które nie mają wystarczających środków na tworzenie własnych bibliotek cyfrowych np.: biblioteki naukowe, muzealne, pedagogiczne i kościelne.

W portalu polona.pl każda biblioteka będzie mogła bezpłatnie tworzyć i udostępniać własne kolekcje cyfrowe. Biblioteki będą miały możliwość samodzielnego zarządzania swoimi zasobami cyfrowymi i metadanymi.

Potencjalna grupa odbiorców usługi to sieć ponad 8 tysięcy bibliotek w Polsce (biblioteki publiczne z filiami) a także biblioteki szkół wyższych, instytutów badawczych, pedagogiczne, fachowe, OINTE, towarzystw naukowych i inne.