Biblioteka Narodowa używa na swojej stronie plików cookies. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza zgodę na ich użycie. [zamknij]

Biblioteka Narodowa

Katalogi BN
  1. Ogłoszenia
  2. - Konkurs na logotyp projektu Patrimonium

Ogłoszenia

Konkurs na logotyp projektu Patrimonium

Dodano: 11.04.2017 13:54

Biblioteka Narodowa zaprasza do udziału w konkursie na logotyp Projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” współfinansowanego w ramach poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa na podstawie Umowy o dofinansowanie nr POPC.02.03.02-00-0017/16-00.

Celem konkursu jest wyłonienie projektu logotypu, który stanie się oficjalną identyfikacją graficzną i będzie przeznaczony do celów promocyjnych i informacyjnych w związku z realizacją Projektu „Patrimonium – digitalizacja i udostępnienie polskiego dziedzictwa narodowego ze zbiorów Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej” w latach 2017-2020. 

Głównym celem Projektu Patrimonium jest digitalizacja zbiorów Narodowego Zasobu Bibliotecznego Biblioteki Narodowej oraz Biblioteki Jagiellońskiej i budowa zintegrowanego systemu ich gromadzenia i udostępniania za pośrednictwem portalu Polona.pl w celu dalszej ich eksploatacji i ponownego wykorzystania na potrzeby naukowe, artystyczne, historyczne lub edukacyjne przy jednoczesnym zwiększeniu wiedzy na temat zbiorów obu bibliotek poprzez szeroką promocję wśród odbiorców.

Termin składania prac konkursowych upływa dnia 10.05.2017 roku.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w terminie do 15.05.2017 r. na stronie internetowej Biblioteki Narodowej: www.bn.org.pl.  

Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz firmy specjalizujące się w projektowaniu znaków graficznych ze szczególnym uwzględnieniem studentów i absolwentów wyższych uczelni kierunków: plastycznych, projektowania graficznego, wzornictwa.

Dla autora najlepszej pracy przewidziano nagrodę pieniężną w wysokości 12.300 zł brutto.

Szczegóły uczestnictwa w konkursie dotyczące m.in. organizatora i szczegółowego przedmiotu konkursu oraz kryteriów oceny prac określa regulamin konkursu będący załącznikiem niniejszego ogłoszenia. 

Dodatkowych informacji w sprawie konkursu udziela:

Marta Mejzner: e-mail: m.mejzner@bn.org.pl,tel. +48 22 608 25 60


Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania


Załączniki:

  1. Regulamin konkursu.
  2. Załącznik nr 1 do regulaminu – Wzór umowy o przeniesienie praw majątkowych.
  3. Załącznik nr 2 do regulaminu – Oświadczenie autora o braku zobowiązań dotyczących zgłaszanego projektu.
  4. Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Powrót do ogłoszeń

Kontakt
e-mail: kontakt@bn.org.pl
tel.: (22) 608 29 99
Warszawa, al. Niepodległości 213
więcej informacji o kontakcie...
Mapa witryny