Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”

Data publikacji:
Powiększ obraz: Nowy tom „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”

          

„Polska Bibliografia Bibliologiczna” jest przewodnikiem po literaturze przedmiotu do wykorzystania przez bibliotekarzy, wydawców, księgarzy oraz badaczy i studentów zajmujących się książką dawną i współczesną. Jest obowiązkową publikacją do czytelń i bibliotek naukowych.

W „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej” za rok 2012 zostały zarejestrowane publikacje naukowe, popularnonaukowe i popularne, które spełniły kryteria wartości informacyjnej. Zasięg wydawniczy obejmował książki i ich fragmenty, czasopisma, artykuły z czasopism oraz artykuły z prac zbiorowych. Zawartość tych ostatnich w roczniku 2012 została rozpisana (w poprzednich tomach tego rodzaju artykuły jedynie wymieniano pod opisami prac zbiorowych). W celu ułatwienia wyszukiwania w uwagach znajdujących się pod opisami prac zbiorowych podane zostały numery pozycji PBB, pod którymi zarejestrowano poszczególne artykuły. Dodatkowo numery te wymieniono także przy tytułach prac zbiorowych w Indeksie autorów, tytułów prac zbiorowych i tytułów czasopism. Zmieniony został również sposób opisywania recenzji. Dotychczas rejestrowano je łącznie z dziełem recenzowanym. Natomiast w roczniku 2012 „Polskiej Bibliografii Bibliologicznej”, wzorem „Bibliografii Zawartości Czasopism”, zostały one opisane oddzielnie, a w uwagach pod opisami podano informacje o recenzowanej publikacji.

Publikacja jest dostępna w księgarni internetowej Biblioteki Narodowej. Można kupić również wcześniejsze tomy.