Apel o przekazywanie egzemplarzy czasopism do zbiorów Biblioteki Narodowej - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

Apel o przekazywanie egzemplarzy czasopism do zbiorów Biblioteki Narodowej

Data publikacji:
Powiększ obraz: Apel o przekazywanie egzemplarzy czasopism do zbiorów Biblioteki Narodowej

          

Biblioteka Narodowa zwraca się z uprzejmą prośbą o pomoc w skompletowaniu egzemplarzy roczników czasopism, których nie ma w swoich zbiorach. Egzemplarze można przekazywać w formie daru. Do współpracy zachęcamy biblioteki, wydawnictwa, instytucje, twórców oraz osoby prywatne.

W dniu 8 sierpnia będziemy obchodzić 273. rocznicę otwarcia pierwszej polskiej Biblioteki Narodowej – znanej pod nazwą Biblioteki Rzeczypospolitej lub Biblioteki Załuskich – jednej z pierwszych w Europie i największej w owym czasie biblioteki publicznej. Celem jej utworzenia było gromadzenie wszystkich publikacji wydawanych w granicach historycznych Rzeczypospolitej. Z powodu likwidacji biblioteki i wywiezienia jej zbiorów do Petersburga przez carycę Katarzynę II, braku Biblioteki Narodowej w czasie zaborów oraz ogromnych zniszczeń w czasie drugiej wojny światowej, obecna Biblioteka Narodowa, mimo posiadania prawie 10 mln jednostek bibliotecznych i skutecznemu poszukiwaniu brakujących tytułów, nadal ma pewne braki, zwłaszcza w zakresie czasopism lokalnych i organizacji społecznych XIX i XX wieku, publikowanych w małych nakładach i na papierze niskiej jakości. Niekiedy są to braki pojedynczych numerów, a czasem całych roczników. Dzięki współpracy z wieloma bibliotekami już udało się pozyskać wiele brakujących egzemplarzy. Obecnie zachęcamy pozostałe biblioteki, w tym gminne i miejskie, do sprawdzenia swoich zasobów. Przekazane Bibliotece Narodowej dary zostaną odkwaszone, zdigitalizowane i przechowane wieczyście dla następnych pokoleń, trwale przypominając o darze.

Celem apelu jest pozyskanie i wieczyste przechowywanie przynajmniej jednego egzemplarza każdego tytułu czasopism polskich (ogólnopolskich, regionalnych, lokalnych, kościelnych, stowarzyszeń, towarzystw i innych organizacji pozarządowych) oraz zwiększenie dostępności informacji o czasopismach lokalnych na poziomie ogólnopolskim poprzez katalog Biblioteki Narodowej. Ponadto egzemplarze po opracowaniu zostaną udostępnione czytelnikom na miejscu w siedzibie Biblioteki Narodowej.

Zamierzeniem apelu jest również sukcesywne, retrospektywne wprowadzanie do zasobu czasopiśmienniczego tytułów o charakterze lokalnym lub tych, których egzemplarze zachowały się w małym nakładzie lub są trudno dostępne. W ten sposób czytelnicy będą mogli z łatwością odnaleźć poszukiwany tytuł, natomiast bibliotekarze nieodpłatnie pobrać opisy z katalogu BN. Z kolei wydawcy poszerzą zasięg odbiorców, a także zwiększą dostępność wydawanych tytułów czasopism w Internecie, zyskując potencjalnych nabywców.

Jeżeli w katalogu on-line Biblioteki Narodowej nie ma danego czasopisma, Biblioteka zachęca do jego przekazania na podany poniżej adres oraz do kontaktu z Zakładem Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów. Wszelkich informacji udziela Joanna Piekarska – kierownik Pracowni Uzupełniania Zbiorów, tel. (22) 608 25 98, e-mail: j.piekarska@bn.org.pl.

Publikacje proszę przekazywać na adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Jednocześnie przypominamy, że przekazywanie bieżących egzemplarzy obowiązkowych odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych. Szczegółowe informacje o egzemplarzu obowiązkowym.