The First/The Oldest – książka o najcenniejszych średniowiecznych rękopisach Biblioteki Narodowej w języku angielskim - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

The First/The Oldest – książka o najcenniejszych średniowiecznych rękopisach Biblioteki Narodowej w języku angielskim

Data publikacji:
Powiększ obraz: The First/The Oldest in the Collections of the National Library of Poland

                                     

Biblioteka Narodowa wydała wyjątkową publikację, która przybliża dwanaście skarbów kultury polskiej – zabytków rękopiśmiennych przechowywanych w skarbcu BN, które leżą u podstaw polskiej tożsamości narodowej. Zachęcamy do przeczytania artykułu na ten temat w języku angielskim oraz do lektury książki The First/The Oldest in the Collections of the National Library of Poland.

Ta wyjątkowa publikacja Biblioteki Narodowej jest ważnym podsumowaniem cyklu prezentacji, zorganizowanego przez Bibliotekę Narodową dla uczczenia 1050. rocznicy chrztu Polski. Tytułowe Pierwsze/Najstarsze to dwanaście klejnotów dawnego piśmiennictwa, które niezwykle rzadko opuszczają skarbiec Biblioteki Narodowej. Tym większe znaczenie miała zatem inicjatywa ich wystawienia w oryginale w Pałacu Rzeczpospolitej w Warszawie. Ekspozycjom, uzupełnionym informacjami na planszach, towarzyszyły komentarze uznanych wykładowców i specjalistów biorących udział w dyskusjach panelowych.

This unique publication by the National Library of Poland is the fruit of a cycle of exhibitions organised by the National Library in celebration of the 1,050th anniversary of the baptism of Poland. The title of the work – The First/The Oldest – refers to twelve priceless written works from the collections of the National Library. The artefacts themselves rarely leave the vaults, so it was all the more significant that it was decided to put them on display in the Krasiński Palace (Palace of the Polish-Lithuanian Commonwealth) in Warsaw, with supporting information boards and accompanied by scholarly lectures and panel discussions by specialists.

Read more about The First/The Oldest in the Collections of the National Library of Poland