Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego – portal o dziele Jana Długosza - W Bibliotece - Biblioteka Narodowa

W BIBLIOTECE

Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego – portal o dziele Jana Długosza

Data publikacji:
Powiększ obraz: Zrzut ekranu – portal o Janie Długoszu

    

Annales seu Chronicae incliti Regni Poloniae – dzieło Jana Długosza opisujące dzieje Polski od czasów legendarnych aż po rok 1480, czyli czasy autorowi współczesne. Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego to nie tylko świadectwo historii, ale także najwybitniejsze osiągnięcie późnośredniowiecznego dziejopisarstwa europejskiego,  do dziś czytane i zgłębiane przez wszystkich zainteresowanych tym tematem.

Zrzut ekranu – portal o Janie Długoszu

Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, spisane w dwunastu księgach, stanowiły nie tylko kodyfikację dziejów i ideowej tradycji polskiej państwowości, ale również, zgodnie z intencją autora, kompendium praktyki politycznej. Podziw wzbudza bogactwo zawartych w Rocznikach informacji, pochodzących z niezliczonych źródeł: kronik polskich i obcych, zapisków, dokumentów, relacji świadków, a wreszcie z własnych obserwacji i doświadczeń autora.

Biblioteka Narodowa z okazji 600. rocznicy urodzin wielkiego polskiego kronikarza w 2015 roku udostępniła portal o Janie Długoszu. Prezentuje on reprodukcje cyfrowe rękopisów i edycji kronik Długosza pochodzące ze zbiorów bibliotek i archiwów w Polsce i za granicą. Znaleźć można w nim również życiorys kronikarza wraz z informacjami o powstawaniu Roczników.

Portal jest narzędziem, które stanowi pole badawcze dla wszystkich zainteresowanych historią, mogącym przyczynić się do rozwoju badań nad warsztatem dziejopisarskim i literackim Długosza. Portal ten jako pierwszy zebrał wszystkie rękopisy rozproszone po świecie.

Portal w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej – pozwala na przeglądanie,  zestawianie i porównywanie zawartych w nim zbiorów historycznych, udostępnionych w formie skanów wysokiej jakości. Specjalnie zaprojektowane funkcjonalności portalu umożliwiają śledzenie dwóch dowolnie wybranych przekazów tekstów drukowanych i rękopiśmiennych. Śledzenie tekstu w rękopisach ułatwia otagowanie ich według lat, zgodnie z rocznikarską strukturą dzieła.

Dzięki przychylności wielu osób i instytucji, czy to przechowujących rękopisy Roczników, czy też dysponujących prawami wydawniczymi i autorskimi do istniejących edycji, możliwe stało się ich udostępnienie w domenie publicznej w sposób najbardziej dziś efektywny.