Szkolenia - Biblioteka Narodowa

SZKOLENIA

Deskryptory BN 2018

W bieżącym roku serdecznie zapraszamy na serię szkoleń z zakresu DBN, które zaplanowaliśmy odbyć w zmienionej formule, przede wszystkim bardziej profilując je tematycznie. Mamy nadzieję, że oferta przygotowana przez Instytut Bibliograficzny wystarczającą odpowie na liczne prośby zgłaszane przez koleżanki i kolegów bibliotekarzy ze wszystkich typów bibliotek z całej Polski.

Szkolenia staną się dobrą okazją do wymiany doświadczeń nad wyrażaniem deskryptorami z jednej strony podstawowych elementów opisu bibliograficznego (osób, instytucji, imprez, tytułu, miejsc i formy), a z drugiej opracowania podstawowych typów publikacji (naukowych, dydaktycznych, fachowych, religijnych i literackich).

Liczymy, że tegoroczne szkolenia spotkają się co najmniej taką samą popularnością co Dni otwarte DBN przeprowadzone w kilku terminach 2017 roku.

Serdecznie Państwa zapraszamy do wspólnej pracy nad nowym modelem opracowania zbiorów — Deskryptorami Biblioteki Narodowej. 

Pobierz plik z terminarzem szkoleń »

Rekrutacja została zakończona.

 

Książka na warsztat! O prowadzeniu kreatywnych zajęć na podstawie literatury dla dzieci

Zapraszamy do udziału w dwudniowych warsztatach adresowanych do bibliotekarzy, nauczycieli bibliotekarzy oraz animatorów zainteresowanych wykorzystywaniem książki w organizacji kreatywnych zajęć dla młodego czytelnika. Warsztat w pierwszej części zatytułowanej „Nieskrępowania wyobraźnia” jest poświęcony formom parateatralnym/dramie, natomiast drugi, ”Książka na warsztacie”,zajęciom plastycznym. Celem warsztatu jest, by uczestnicy w oparciu o wybraną pozycję literacką opracowali autorski program kreatywnych zajęć dla najmłodszych, gotowy do wdrożenia we własnym miejscu pracy (bibliotece, szkole, domu kultury i in) więcej o Książka na warsztat! O prowadzeniu kreatywnych zajęć na podstawie literatury dla dzieci

Prawa autorskie w bibliotece

Zapraszamy do udziału w jednodniowym szkoleniu „Prawo autorskie w bibliotece”. Przedmiotem warsztatów są zagadnienia z zakresu prawa autorskiego, które mają praktyczne zastosowanie w działalności bibliotek. Akcent merytoryczny położony jest na omówienie kwestii związanych z korzystaniem z utworów, w tym dotyczących praw osobistych i majątkowych mieszczących się w zakresie prawa autorskiego i dozwolonego użytku chronionych utworów. W związku z coraz szerszymi możliwościami wykorzystywania przez biblioteki osiągnięć technologii cyfrowej, szczególna uwaga zostanie poświęcona aspektom przedmiotu ochrony prawnoautorskiej, podmiotu prawa autorskiego, umowy prawnoautorskiej.

Szkolenie dla Państwa poprowadzą specjaliści z Pracowni Praw Autorskich Biblioteki Narodowej. Warsztaty dedykowane są bibliotekarzy wszystkich typów bibliotek. Do uczestnictwa zachęcamy wszystkie osoby, które w ramach realizacji swoich obowiązków mają kontakt z utworami, a w tym samym zasobami bibliotecznymi i archiwalnymi.

Formy i metody pracy: wykład z prezentacją, ćwiczenia, analiza przypadków, dyskusja.

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT (w cenę wliczone są materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz obiad).

Dobór nowości do bibliotecznych księgozbiorów dla dzieci i młodzieży

Celem szkolenia jest przekazanie bibliotekarzom wiedzy pomocnej przy dokonywaniu zakupu nowości do księgozbiorów dla dzieci i młodzieży, a także stworzenie przewodnika ułatwiającego orientację we współczesnej twórczości dla młodych czytelników (ze szczególnym uwzględnieniem tych obszarów, w których występuje najwięcej nowych zjawisk).

Program zajęć:

  • Prezentacja źródeł wiedzy o książkach dla dzieci i młodzieży: tradycyjne źródła wiedzy o literaturze dla dzieci i młodzieży – czasopisma i słowniki; internetowe źródła – strony internetowe instytucji kultury i wydawnictw, serwisy informacyjne, fora dyskusyjne i blogi; prezentacja nagradzanych książek.
  • Nowe i stare tematy we współczesnej literaturze dla najmłodszych: problemy zapisane we współczesnej literaturze dla najmłodszych czytelników; dylematy związane z wyborem książek dla najmłodszych użytkowników bibliotek.
  • Literatura nie tylko dla dziewcząt – o książkach dla nastolatki i nastolatka: książki wybierane przez nastoletnich czytelników oraz biblioteki publiczne i szkolne, prezentacja najnowszej oferty wydawniczej dla nastoletnich czytelników – literatura obyczajowa i fantastyka dla młodzieży.
  • Nie tylko zakup książek – w stronę szerszego oglądu pracy z młodym czytelnikiem: wizualna forma informowania o nowościach w bibliotece.

Metody pracy:

  • wykład
  • prezentacja
  • zajęcia warsztatowe
  • dyskusja

Wykładowcy:

Szkolenie poprowadzą pracownicy Biblioteki Narodowej z Instytutu Książki i Czytelnictwa

Czas trwania: 6 godzin (1 dzień)

Cena szkolenia: 155 zł netto + 23% VAT (od osoby)

W przypadku finansowania szkolenia w co najmniej 70% ze środków publicznych i wypełnieniu stosownego oświadczenia, szkolenie jest zwolnione z VAT.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, zaświadczenie potwierdzające ukończenie szkolenia, serwis kawowy oraz obiady.

Serdecznie zapraszamy!

Jak się zapisać

Na wybrane szkolenie można zapisać się przesyłając wypełnioną kartę zgłoszenia. Terminy szkoleń ustalane są po wpłynięciu odpowiedniej liczby zgłoszeń. Po zebraniu grupy i ustaleniu terminu szkolenia zostaną przesłane do uczestników szczegółowe informacje dotyczące harmonogramu szkolenia, dojazdu oraz opłat.

Wypełnij kartę zgłoszeniową
Pobierz formularz oświadczenia

Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza

W dniach 30.11.2017-01.12.2017 o godz. 10.00 odbędzie się szkolenie „Psychologiczne aspekty pracy bibliotekarza”. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych. Zgłoszenia prosimy przesyłać na dres: zeb@bn.org.pl