O Projekcie - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

Rewitalizacja Pałacu Rzeczypospolitej

Rewitalizacja Pałacu Rzeczypospolitej

Dodatkowe środki na rewitalizację Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) i przedłużenie terminu zakończenia projektu do końca kwietnia 2017

Mocą uchwały Zespołu – Komitetu ds. Wyboru Projektów dla Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014, z dnia 22 grudnia 2016r., projekt Biblioteki Narodowej – będącej Beneficjentem programu, pn. „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczpospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku” uzyskał rekomendację do dofinansowania dodatkowych działań w ramach realizacji projektu w kwocie 1 181 053,30 zł.

W ramach dodatkowych działań zrealizowane zostaną:

 • Prace konserwatorskie w korytarzu kondygnacji piwnicznej Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie.
 • Remont tarasów otwartych nad arkadami od strony ogrodu w Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie.
 • Dostawa monitorów LCD wraz z oprzyrządowaniem.
 • Instalacja oprogramowania do totemu zewnętrznego.
 • Zakup krzeseł na cele organizowanych konferencji i spotkań w Pałacu.

W związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego projektu o dodatkowe działania termin jego zakończenia przedłużony został do końca kwietnia 2017 r.

Wydłużony termin realizacji Projektu do dnia 31 grudnia 2016 r.

W dniu 26 listopada 2015 r. , pomiędzy Biblioteką Narodową a Operatorem Programu, tj. Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego został podpisany aneks do umowy finansowej w ramach realizacji Projektu pn.: „Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku”, na mocy którego przedłużono termin realizacji przedmiotowego Projektu do dnia 31 grudnia 2016 r.

Dodatkowy zakres rzeczowy zaakceptowany przez Operatora Programu - Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach wygenerowanych oszczędności przy realizacji Projektu

W dniu 08.05.2015 r., Biblioteka Narodowa podpisała Aneks do Umowy Finansowej nr 5/2014/PL08/MF EOG z dnia 09 maja 2014 r., dzięki czemu, w ramach wygenerowanych oszczędności przy realizacji Projektu został rozszerzony zakres rzeczowy inwestycji.

W Projekcie wykonane zostaną dodatkowe prace:

 • Przystosowanie powierzchni wewnętrznej Pałacu dla potrzeb osób niepełnosprawnych na poziomie -1 umożliwiające jednoczesny dostęp do sal wystawowych, czytelni oraz sanitariatów.
 • Renowacja elewacji frontowej Pałacu w zakresie odświeżenia elewacji na całej powierzchni od strony pl. Krasińskich (wschodniej) wraz z konserwacją detalu kamiennego i detalu rzeźbiarskiego.
 • Wykonanie instalacji przeciwoblodzeniowej odwodnienia dachu Pałacu, które polegać będzie na rozprowadzeniu systemowej instalacji grzewczej w rynnach i rurach spustowych.
 • Montaż nowych drzwi zewnętrznych wraz z dostosowaniem wejścia dla osób niepełnosprawnych, co umożliwi korzystanie z zasobów pałacowych osobom o niepełnosprawności ruchowej.
 • Oszklenie arkad od strony zachodniej/ogrodowej w zakresie wykonania szklenia mającego na celu zastąpienie istniejących krat.
 • Renowacja otoczenia murków ze schodami przy podjeździe do Pałacu w zakresie renowacji i konserwacji murków na podjeździe przed portykiem frontowym Pałacu w celu dopełnienia kompleksowego odnowienia fasady i otoczenia - Ogrodu Krasińskich.
 • Wykonanie oświetlenia architektonicznego zewnętrznego – ILUMINACJI – na elewacji frontowej od ogrodu i na dwóch ścianach szczytowych Pałacu.

O projekcie

13,7 mln zł dotacji z Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 uzyskał projekt Konserwacja i rewitalizacja Pałacu Krasińskich (Pałacu Rzeczypospolitej) w Warszawie – europejskiego dziedzictwa kulturowego XVII wieku.

Pałac odzyska swój dawny blask. Dla mnie to wielka radość, że Warszawa doczeka się rewitalizacji jednego z największych, wprawdzie nie do końca zachowanych, ale jednak - częściowo ocalałych z pożogi wojennej - zabytków doby baroku. Pałac Krasińskich był rzeczywiście rezydencją wielkiej skali, wielkiej klasy i wielkiej urody - mówiła na konferencji inaugurującej projekt prof. Małgorzata Omilanowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego. - Projekt, przygotowany przez Bibliotekę Narodową zakłada, że pałac nie tylko będzie ładniejszy, ale będzie też bardziej dostępny, otwarty, mocniej niż do tej pory zostanie włączony w obieg życia kulturalnego i turystycznego Warszawy" – podkreśliła minister Omilanowska.

W ramach projektu nastąpi m.in. wymiana okien, kompleksowe odrestaurowanie elewacji ogrodowej pałacu i fasad bocznych oraz renowacja wystroju rzeźbiarskiego i montaż rzeźby Marka Waleriusza na szczycie tympanonu. Przeprowadzony zostanie remont schodów zewnętrznych i nawierzchni oraz aranżacja zieleni w bezpośrednim otoczeniu pałacu. Powstanie kiosk multimedialny oraz instalacja audiowizualna w arkadach. Obiekt wzbogaci się o gabloty wystawiennicze przeznaczone dla eksponatów o znacznej wartości muzealnej i historycznej. Zamontowana zostanie również platforma dla osób niepełnosprawnych. Ponadto przeprowadzone zostaną badania archeologiczne wokół pałacu.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest jeszcze w roku 2014. Planowana data zakończenia realizacji to 30 kwietnia 2016 r.