Programy ministra – dotacje dla BN - Biblioteka Narodowa

EN

Programy ministra – dotacje dla BN

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2019 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VII etap (dofinansowanie w wysokości 120 000 zł) 

Program Infrastruktura kultury

 • Zwiększenie potencjału „Nowej Biblioteki Rzeczypospolitej” poprzez rozszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej (dofinansowanie w wysokości 700 000 zł, projekt dwuletni)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2018 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – VII etap (dofinansowanie w wysokości 20 000 zł)
 • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – IV etap (dofinansowanie w wysokości 19 000 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – VI etap (dofinansowanie w wysokości 22 500 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – VI etap (dofinansowanie w wysokości 113 000 zł)
 • Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie – II etap (dofinansowanie w wysokości 17 200 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2017 roku dofinansowanie na realizację następujących działań:

Program Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – III etap (dofinansowanie w wysokości 36 400 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – V etap (dofinansowanie w wysokości 46 800 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – V etap (dofinansowanie w wysokości 194 000 zł)
 • Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski – II etap (dofinansowanie w wysokości 22 450 zł)
 • Katalog książek z Biblioteki Załuskich w Ogólnorosyjskiej Bibliotece Literatury Obcej w Moskwie – I etap (dofinansowanie w wysokości 17 700 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2016 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – VI etap (dofinansowanie w wysokości 30 000 zł)
 • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – II etap (dofinansowanie w wysokości 20 000 zł)
 • Digitalizacja Archiwum Gustawa Herlinga-Grudzińskiego (dofinansowanie w wysokości 60 000 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – IV etap (dofinansowanie w wysokości 25 000 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – IV etap (dofinansowanie w wysokości 170 000 zł)
 • Rękopisy ze zbiorów nieświeskich w zbiorach bibliotek Białorusi, Francji i Polski. I etap (dofinansowanie w wysokości 20 200 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2015 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – V etap (dofinansowanie w wysokości 37 880 zł)
 • Stare Druki z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – I etap (dofinansowanie w wysokości 23 067 zł)
 • Porządkowanie i inwentarz archiwum G. Herlinga - Grudzińskiego – IV etap (dofinansowanie w wysokości 70 000 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – III etap (dofinansowanie w wysokości 46 710 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – III etap (dofinansowanie w wysokości 90 000 zł)

Program Rozwój infrastruktury kultury – priorytet 1 – Infrastruktura kultury

 • Nowa Biblioteka Rzeczypospolitej – projekt modernizacji czytelń i przestrzeni publicznych Biblioteki Narodowej (dofinansowanie w wysokości 1 650 000 zł, projekt dwuletni)
 • Wymiana urządzenia do transportu materiałów bibliotecznych (dofinansowanie w wysokości 2 200 000 zł, projekt dwuletni)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2014 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – IV etap (dofinansowanie w wysokości 40 000 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym – II etap (dofinansowanie w wysokości 100 000 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2013 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – priorytet 4 – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego – III etap (dofinansowanie w wysokości 214 700 zł)
 • Katalog książek z biblioteki króla Zygmunta Augusta w Rosyjskiej Bibliotece Narodowej (dofinansowanie w wysokości 50 085 zł)
 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – III etap (dofinansowanie w wysokości 80 310 zł)
 • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym (dofinansowanie w wysokości 356 022 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2012 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe – Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Inwentaryzacja i opracowanie zbiorów muzycznych i dźwiękowych Biblioteki Muzeum Polskiego w Chicago - V etap (dofinansowanie w wysokości 68 140 zł)
 • Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga-Grudzińskiego – II etap (dofinansowanie w wysokości 137 700 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie – II etap (dofinansowanie w wysokości 35 887 zł)
 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu – II etap (dofinansowanie w wysokości 50 220 zł)

Program Dziedzictwo kulturowe – Wspieranie działań muzealnych

 • „Świat Ptolemeusza” – włoska kartografia renesansowa w BN (dofinansowanie w wysokości 103 000 zł)

Program Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury

 • Punkt dostępu osób niepełnosprawnych do zbiorów BN (dofinansowanie w wysokości 61 760 zł)

 

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2011 roku dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe/Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Opracowanie muzykaliów Muzeum Polskiego w Chicago – kontynuacja (dofinansowanie w wysokości 45 200 zł)
 • Kwerenda w Dziale Druków Historycznych Biblioteki Państwowej w Berlinie (dofinansowanie w wysokości 38 748 zł)
 • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu (dofinansowanie w wysokości 74 325 zł)
 • Opracowanie zbiorów bibliotecznych Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce (Nowy Jork) – kontynuacja (dofinansowanie w wysokości 60 850 zł)

 

Dotacje w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku:

Program Dziedzictwo kulturowe Priorytet Wspieranie działań muzealnych

 • Zakup zbiorów w ramach narodowego zasobu bibliotecznego (dotacja w wysokości 175 000 zł)

Program Fryderyk Chopin 2010 – Promesa

 • Wizytówka Chopina. Multimedialny pokaz autografów Chopina (wysokość dotacji 800 000 zł)
 • Publikacje chopinianów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej (dotacja w wysokości 127 500)

Program Kultura polska za granicą Priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

 • Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga- Grudzińskiego (dotacja w wysokości 100 000 zł)
 • Opracowanie muzykaliów Muzeum Polskiego w Chicago – kontynuacja (dotacja w wysokości 52 800 zł)

___________

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego