Dotacje dla BN 2014 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2014

W ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Biblioteka Narodowa otrzymała w 2014 r. dofinansowanie na realizację następujących zadań:

Program Dziedzictwo kulturowe - priorytet 4 - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Rękopisy z Biblioteki Załuskich w Bibliotece Narodowej w Petersburgu - IV etap (dofinansowanie w wysokości 40 000 zł)
  • Katalogowanie i inna pomoc biblioteczna instytucjom polonijnym - II etap (dofinansowanie w wysokości 100 000 zł)