Dotacje dla BN 2010 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje dla BN 2010

Dotacje w ramach Programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2010 roku:

Program Dziedzictwo kulturowe Priorytet Wspieranie działań muzealnych

  • Zadanie: Zakup zbiorów w ramach narodowego zasobu bibliotecznego (dotacja w wysokości 175.000 zł)

Program Fryderyk Chopin 2010 - Promesa

  • Zadanie: Wizytówka Chopina. Multimedialny pokaz autografów Chopina (wysokość dotacji 800.000 zł)
  • Zadanie: Publikacje chopinianów znajdujących się w zbiorach Biblioteki Narodowej (dotacja w wysokości 127.500)

Program Kultura polska za granicą Priorytet Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

  • Zadanie: Porządkowanie i inwentarz Archiwum G. Herlinga- Grudzińskiego (dotacja w wysokości 100.000 zł)
  • Zadanie: Opracowanie muzykaliów Muzeum Polskiego w Chicago- kontynuacja (dotacja w wysokości 52.800 zł)