Dotacje celowe z MKiDN – rok 2019 - Biblioteka Narodowa

EN

Dotacje celowe z MKiDN – rok 2019

W 2019 roku dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zrealizowano następujące działania:

  • Rok Gustwa Herlinga-Grudzińskiego
  • Digitalizacja Archiwum Instytutu Literackiego Kultura
  • Wydanie we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich monografii Zarządzanie informacją pod redakcją prof. dr hab. Wiesława Babika.