Ważne daty - Biblioteka Narodowa

WAŻNE DATY

Ważne daty

  • 31 maja 2021 – zakończenie zgłoszeń prelegentów
  • 15 sierpnia 2021 – powiadomienie prelegentów o przyjęciu referatu
  • 1 września 2021 – ogłoszenie programu konferencji
  • 15 września 2021 – zakończenie rejestracji dla słuchaczy
  • 30 września 2021 – nadsyłanie prezentacji prelegentów
  • 12-15 października 2021 – konferencja
  • 30 listopada 2021 – nadsyłanie tekstów do publikacji pokonferencyjnej

Wydanie publikacji pokonferencyjnej