Program - Biblioteka Narodowa

PROGRAM

Ramowy program konferencji

12 października, wtorek

11.00 – uroczyste otwarcie konferencji
11.15 – I sesja „Wstęp do problematyki”

  • dr Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
  • bp Michał Janocha, przewodniczący Rady ds. Kultury KEP
  • ks. dr Jerzy Witczak, przewodniczący Federacji Bibliotek Kościelnych „Fides”
    Federacja „Fides” – 30 lat w służbie bibliotek kościelnych

14.00 – przerwa obiadowa
15.15 – II sesja „Skarby w bibliotekach kościelnych” cz. I
16.50 – przerwa kawowa 17.10 – III sesja „Skarby w bibliotekach kościelnych” cz. II
19.00 – uroczysta kolacja

13 października, środa

09.15 – IV sesja „Badania nad zbiorami bibliotecznymi” cz. I
11.15 – przerwa kawowa
12.10 – V sesja „Badania nad zbiorami bibliotecznymi” cz. II
14.00 – przerwa obiadowa
15.15 – VI sesja „Konserwacja”
17.10 – VII sesja „Digitalizacja”
19.00 – kolacja

14 października, czwartek

09.15 – VIII sesja „Katalogowanie”
11.15 – przerwa kawowa
12.10 – IX sesja „Współpraca”
14.00 – przerwa obiadowa
15.15 – warsztaty (konserwacja, digitalizacja, katalogowanie)

15 października, piątek

09.15 – warsztaty (konserwacja, digitalizacja, katalogowanie)
14.00 – przerwa obiadowa
15.15 – zakończenie konferencji

 

Każdy dzień będzie poprzedzać msza święta, a po danych sesjach odbędą się dyskusje.

W trakcie obrad miejsce będzie mieć również doroczne spotkanie członków „Fides”.

Pełen program zostanie ogłoszony po zakończeniu prac komitetu organizacyjnego i wyłonieniu prelegentów.