Komitet organizacyjny - Biblioteka Narodowa

KOMITET ORGANIZACYJNY

Komitet organizacyjny

dr Tomasz Makowski,
dyrektor Biblioteki Narodowej, przewodniczący Krajowej Rady Bibliotecznej
bp prof. Michał Janocha,
przewodniczący Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego KEP
Tomasz Gruszkowski,
Biblioteka Narodowa
s. Natanaela Wiesława Błażejczyk,
Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski
Julia Konopka-Żołnierczuk,
Biblioteka Narodowa
br. Grzegorz Filipiuk OFMCap,
dyrektor Biblioteki Prowincjalnej i Prowincjalnego Archiwum Honoratianum w Zakroczymiu, Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”
Barbara Maria Morawiec,
Biblioteka Narodowa
ks. dr Tomasz Garwoliński,
dyrektor Biblioteki Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej „Hosianum”, kierownik Biblioteki Wydziału Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”
  ks. dr Piotr Tylec,
dyrektor Biblioteki Diecezjalnej w Sandomierzu Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”
  ks. dr Jerzy Witczak,
dyrektor Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski, Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”