Konferencja naukowa „Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych” - Biblioteka Narodowa

KONFERENCJA NAUKOWA „ZBIORY BIBLIOTECZNE W INSTYTUCJACH KOŚCIELNYCH”

Konferencja naukowa „Zbiory biblioteczne w instytucjach kościelnych” odbędzie się od 12 do 15 października 2021 roku w głównym gmachu Biblioteki Narodowej przy al. Niepodległości 213 w Warszawie.

Celem konferencji jest zaprezentowanie doświadczeń w gromadzeniu, katalogowaniu, przechowywaniu i udostępnianiu zbiorów bibliotecznych w instytucjach kościelnych. Efektem obrad będzie wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, a także dyskusja nad aktualnymi wyzwaniami oraz integracja środowiska bibliotekarskiego świeckiego i kościelnego. W czasie dyskusji spodziewamy się osiągnąć postęp w określeniu celów, zadań i planowaniu wspólnych projektów badawczych w dziedzinie dziedzictwa kulturowego.

Tematyka konferencji będzie skupiona wokół następujących tematów:

  • najcenniejsze kościelne zbiory biblioteczne
  • badania nad zbiorami kościelnymi – studia przypadków
  • digitalizacja i udostępnianie zbiorów kościelnych – współczesne wyzwania
  • konserwacja zbiorów kościelnych – praktyczne aspekty
  • katalogowanie zbiorów kościelnych – przepisy, standardy i praktyka
  • kwalifikacja zbiorów kościelnych do Narodowego Zasobu Bibliotecznego
  • straty wojenne zbiorów kościelnych
  • działalność bibliotek kościelnych i współpraca z innymi bibliotekami
  • funkcjonowanie bibliotek kościelnych na przestrzeni wieków
  • inne studia przypadków.

Konferencja połączona będzie warsztatami z zakresu konserwacji, digitalizacji i katalogowania. Przewidziano czas na pytania i dyskusje kuluarowe.

Zaproszenie do udziału w konferencji kierujemy do środowiska kościelnego, bibliotekarskiego, archiwistów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką.

Szczegółowe informacje dla prelegentów i słuchaczy są dostępne w menu.

 

Konferencję współorganizują

Biblioteka Narodowa

Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Konferencji Episkopatu Polski

Federacja Bibliotek Kościelnych „Fides”