Notes Konserwatorski - Biblioteka Narodowa

Obchody niepodległości - przejdź do stronyTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

NOTES KONSERWATORSKI

„Notes Konserwatorski”
ISSN 1509-5681

Czasopismo poświęcone problematyce ochrony i konserwacji zbiorów, stworzone z myślą o ogólnopolskim środowisku konserwatorów książki. Szeroka formuła umożliwia publikację specjalistycznych tekstów, materiałów sprawozdawczych i publicystycznych. Seria zaprojektowana została w bogatej szacie graficznej, z barwnymi ilustracjami.

Wersję papierową „Notesu konserwatorskiego" można kupić w księgarni internetowej Wydawnictwa Biblioteki Narodowej.

Komitet Redakcyjny

 • Przewodnicząca: Ewa Potrzebnicka
 • prof. dr hab. Elżbieta Jabłońska
 • dr hab. Marzena Ciechańska
 • Władysław Sobucki
 • Maria Woźniak
 • Bartosz Szymański

Redakcja

 • Agata Lipińska (redaktor naczelny)
 • Beata Berlińska

Zasady recenzowania (wg wytycznych MNiSW)

  • Do oceny każdego artykułu w powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki.
  • Co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
  • Autor (autorzy) i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. double-blind review process).
  • Recenzent podpisuje deklarację o nie występowaniu konfliktu interesów; za konflikt interesów uznaje się zachodzące między recenzentem a autorem:
   • bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konflikt),
   • relacje podległości zawodowej,
   • bezpośrednia współpraca naukowa w ciągu ostatnich dwóch lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
  • Recenzja ma formę pisemną i kończy się jednoznacznym wnioskiem co do dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.
  • „Notes konserwatorski" stosuje procedury zapobiegające nadużyciom typu ghostwriting i guest autorship.