Bieżące zadania - Biblioteka Narodowa

BIEŻĄCE ZADANIA

Obecnie prace Zakładu obejmują katalogowanie zbiorów w formacie MARC21. W pierwszej kolejności opracowywane są dokumenty kartograficzne, wpływające do BN jako egzemplarz obowiązkowy. Utworzone opisy bibliograficzne stanowią zawartość „Bibliografii Dokumentów Kartograficznych”, tworzonej w oparciu o przygotowaną w Zakładzie Instrukcję katalogowania zbiorów kartograficznych.  „BDK” ukazuje się od 2004 roku w formie półroczników, a obejmuje dokumenty od r. 2002. Każdy numer zawiera 7 indeksów: tytułów map, tytułów atlasów, instytucji sprawczych, osobowy, ISBN/ISSN, arkuszy w seriach, haseł przedmiotowych, a także, jako załączniki, mapy skorowidzowe arkuszy map topograficznych, wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju i Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej.

Od 2008 roku w Zakładzie Zbiorów Kartograficznych BN przystąpiono do katalogowania retrospektywnego zbiorów.