Katalogi i bazy danych - Biblioteka Narodowa

KATALOGI I BAZY DANYCH

Katalogi tradycyjne (kartkowe) dostępne w Zakładzie Zbiorów Ikonograficznych

Katalog rzeczowy grafiki i rysunków: katalog autorów wzorów (autorów malarskich i rysunkowych pierwowzorów rycin); zakłady litograficzne; katalog artystów w układzie alfabetycznym państw; katalog portretów w układzie alfabetycznym; katalog miejscowości; alegorie; animalistyka; architektura; ceremonie; chorągwie; etnografia; godła i herby; grafika użytkowa; historia; ilustracje; klęski żywiołowe; marynistyka; mitologia; muzykalia; numizmaty; pejzaże; pojazdy; religie; rękopisy (odręczne dedykacje na obiektach); roślinność; rzemiosło; rzemiosło artystyczne; rzeźba; satyra i karykatura; sport; sceny obyczajowe i rodzajowe; święci; teatralia; technika, przemysł; testament stary; testament nowy; typy charakterystyczne; ubiory; varia; wojsko; umundurowanie i uzbrojenie; organizacje paramilitarne; wzorniki; zagadnienia społeczne; zakony

Katalog zbiorów w układzie alfabetycznym artystów:

  • katalog grafiki
  • katalog ekslibrisów
  • katalog rysunków
  • katalog właścicieli ekslibrisów

Katalog rzeczowy fotografii: Alegorie; Archeologia; Architektura; Czasopisma; Drukarstwo; Ekslibrisy; Etnografia; Fauna; Film; Flora; Fotogazetki CAF; Fotografia: fotografie lotnicze, wystawy fotograficzne; Handel; Herby; Hydrotechnika; Historia powszechna; Historia Polski; Ilustracja literatury pięknej; Introligatorstwo; Judaica; Kartografia; Kongresy i zjazdy; Literatura; Medycyna; Mitologia; Muzyka; Nauka; Opieka socjalna; Nekropolie; Numizmatyka; Organizacje: kulturalne, oświatowe, społeczne, paramilitarne i polityczne, partie polityczne, urzędy i instytucje, związki zawodowe; Organizacje, towarzystwa, związki: Związek Harcerstwa Polskiego, Związek Pracy Obywatelskiej Kobiet, Zrzeszenia; Oświata i szkolnictwo; Podróże, wyprawy naukowe; Pojazdy; Praca; Przemysł; Polonia; Religie, ikonografia religijna; Rolnictwo i hodowla; Rzemiosło artystyczne; Satyra i karykatura; Sceny obyczajowe i rodzajowe; Sport; Spółdzielczość; Stosunki społeczno-polityczne; Stroje, ubiory; Sztuka; Transport: kolej, lotnictwo; Typy; Uroczystości i ceremonie; Teatr; Turystyka; Krajoznawstwo; Varia; Wojsko polskie; Wojska państw obcych; Wystawy; Zakony; Zdobnictwo książki; Artyści: malarze, rysownicy, graficy, rzeźbiarze, karykaturzyści; Biblioteka Narodowa; Miejscowości; Dedykacje na fotografiach; Kolekcje i spuścizny; Osoby; Fotograficy i Zakłady fotograficzne; Teatralia: tytuły sztuk, autorzy, teatry, scenografia, reżyserzy, aktorzy.

  • Katalog albumów w układzie alfabetycznym z podziałem na XVI-XVIII w. i XIX-XX w.
  • Katalog albumów w układzie rzeczowym
  • Katalog księgozbioru podręcznego w układzie alfabetycznym
  • Katalog księgozbioru podręcznego w układzie rzeczowym
  • Katalog katalogów wystaw

Bazy danych

Od roku 2007 część zbiorów ikonograficznych (ponad 33 000 opisów) jest dostępnych w katalogu komputerowym Biblioteki Narodowej oraz w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona (ponad 15 000 obiektów).