Katalogi, kartoteki i bazy danych - Biblioteka Narodowa

KATALOGI, KARTOTEKI I BAZY DANYCH

Katalogi i kartoteki:

  • katalog alfabetyczny (kartkowy) - zawiera opisy książek i dokumentów życia społecznego wydanych w XIX-XX wieku. Dane bibliograficzne i katalogowe publikacji wydanych po 2000 r. dostępne są tylko w katalogu komputerowym BN
  • katalog rzeczowy (kartkowy) - w układzie systematycznym, zawiera opisy książek i dokumentów życia społecznego wydanych w XIX-XX wieku. Dane bibliograficzne i katalogowe publikacji wydanych po 2000 r. dostępne są tylko w katalogu komputerowym BN
  • katalog alfabetyczny (kartkowy) wydawnictw ciągłych - zawiera opisy wydawnictw ciągłych wydanych do r. 2001. Dane bibliograficzne i katalogowe wydawnictw ciągłych wydanych od 2002 r. dostępne są tylko w katalogu komputerowym BN.
  • kartoteka bibliograficzna polskiego retrospektywnego piśmiennictwa bibliologicznego - w układzie systematycznym, zawiera opisy publikacji od r. 1878, tj. od powstania "Przewodnika Bibliograficznego" Wisłockiego i jest uzupełniania opublikowanymi rocznikami "Polskiej Bibliografii Bibliologicznej"
  • kartoteka piśmiennictwa o Bibliotece Narodowej, dokumentująca działalność BN, prowadzona w układzie alfabetycznym, rzeczowym i chronologicznym.

Bazy danych