Archiwum Stefana Dembego - Biblioteka Narodowa

ARCHIWUM STEFANA DEMBEGO

Archiwum Stefana Dembego

„Archiwum Dembego" powołano na podstawie Zarządzenia Dyrektora BN nr 7 z dnia 15 marca 2000 r. w celu zachowania ocalałej z pożogi wojennej części spuścizny po pierwszym dyrektorze Biblioteki Narodowej. Zbiór obecnie liczy 772 wol. oraz 29 tek dokumentacyjnych. Tworzą go następujące dokumenty: książki, które nakładem Dembego lub samych autorów opublikowane zostały w latach 1899-1906 w Księgarni Nakładowo-Wydawniczej „Stefan Demby"; książki, broszury i odbitki większych publikacji, których autorem jest S. Demby; książki i broszury z księgozbioru Dembego, które poza zaznaczoną proweniencją dodatkowo posiadają cechy osobiste ich właściciela (dedykacje, notatki, pieczątki), szczególną grupę stanowią broszury wykonane przez samego Dembego z naklejonych wycinków prasowych; zbiór odbitek kserograficznych z czasopism artykułów autorstwa Dembego oraz traktujących o nim; fotografie.