Rewers PDF - Biblioteka Narodowa

REWERS PDF

Biblioteka Narodowa udostępnia czytelnikom elektroniczny formularz rewersu w formacie PDF do wypełniania na komputerze i samodzielnego wydrukowania. Dzięki temu formularzowi można łatwo i szybko wypełnić rewersy w domu - korzystając z internetowego katalogu BN - i przyjść do Biblioteki z wydrukowanymi, gotowymi do złożenia rewersami.

Wypełnij formularz rewersu

Rewers taki najwygodniej jest wypełniać kopiując do jego pól dane bezpośrednio z katalogu komputerowego BN, można też oczywiście wpisywać dane z klawiatury. Dane wpisujemy tylko raz - na drugą stronę rewersu skopiują się automatycznie. Pomiędzy aktywnymi oknami rewersu przemieszczamy się, używając myszki.

Uwaga! Nie należy zmieniać formatu (wielkości) rewersu. Rewersy o wymiarach innych niż oryginalne nie będą realizowane.

Nowy formularz służy do zamawiania wszystkich rodzajów materiałów bibliotecznych (np. książek, czasopism, mikrofilmów, zbiorów specjalnych itp.) we wszystkich czytelniach BN. Zasady prawidłowego wypełniania rewersów nie zmieniają się - z wyjątkiem jednej: rewers PDF nie wymaga podpisu. Datę zamówienia wpisujemy w czytelni, przy składaniu zamówienia. Informacja w statusie egzemplarza: „w konserwacji", „w reperacji", „w oprawianiu", „w dezynfekcji", „w reprografii" oznacza, że książka jest czasowo niedostępna.

Aby oszczędzić papier, na jednej kartce drukują się cztery rewersy. W przypadku zamawiania mniejszej liczby książek (lub innych materiałów: czasopism, mikrofilmów itp.), prosimy wypełnić tyle rewersów, ile materiałów zamawiamy - i wydrukować, pozostawiając zbędne blankiety niewypełnione. Rewersów nie należy zmniejszać ani powiększać. Przed złożeniem w czytelni wydrukowane rewersy należy wyciąć.

Wypełniony - częściowo lub w całości - rewers można zapisać na dysku do dalszego wykorzystania.

Nowy formularz jest uzupełnieniem rewersu obecnie obowiązującego, wypełnianego ręcznie. Rewersy wypełniane ręcznie według starego wzoru nadal obowiązują.

Uwaga dla użytkowników przeglądarki Chrome i komputerów MAC

W przypadku otwierania rewersu PDF w przeglądarce Chrome oraz na komputerach MAC, mogą się pojawić problemy z kopiowaniem pól i drukowaniem. Są to problemy niezależne od udostępnianego przez BN formularza rewersu, który przygotowany został zgodnie ze standardem PDF. W przypadku napotkania takich problemów, zalecamy zapisanie pliku rewersu i otwarcie go nie w przeglądarce internetowej, tylko w programie do przeglądania plików PDF.