Katalogi i kartoteki - Biblioteka Narodowa

KATALOGI I KARTOTEKI

Katalogi i kartoteki starodruków

Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów

Katalogi (kartkowe) zbiorów własnych:

 • alfabetyczny druków XV w. (wydany drukiem w ramach centralnego katalogu inkunabułów: Incunabula quae in bibliothecis Poloniae asservantur. Pod red. Alodii Kaweckiej-Gryczowej. Wrocław 1970-1993)
 • alfabetyczny druków XVI w.
 • alfabetyczny druków XVII w.
 • alfabetyczny druków XVIII w.
 • alfabetyczny druków cyrylickich (wydany drukiem: Katalog druków cyrylickich XV-XVIII wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej. Opr. Zofia Żurawińska, Zoja Jaroszewicz-Pieresławcew. Warszawa 2004).

Centralny katalog (kartkowy):

 • polonika XVI w.
 • polonika XVII-XVIII w.
 • druki obce XVI-XVIII w.
 • czasopisma
 • kalendarze
 • druki cyrylickie

Kartoteki pomocnicze:

 • drukarzy i nakładców - układ topo-typograficzny (obejmuje wszystkie zbiory XV-XVII i jedynie polonika XVIII w.; całość w oddzielnych ciągach z podziałem na wieki i polonika i obce)
 • parapoloników
 • ilustracji w układzie tematycznym i ilustratorów w układzie alfabetycznym (obejmuje jedynie wybrane fragmenty zbiorów)
 • druków nieodnotowanych w Bibliografii Estreicherów
 • egzemplarzy zmikrofilmowanych w układzie sygnaturowym.

W Zakładzie Starych Druków prowadzone są monograficzne bazy danych w programie MAK (m.in. katalog starych druków BN XVI-XVIII w. w formacie MARC 21 liczący ponad 30 tys. rekordów, pełny katalog druków cyrylickich, rejestracja proweniencji, indeks proweniencji do Centralnego Katalogu Inkunabułów i inne). Od marca 2009 r. zaczęto wprowadzać opisy starodruków do głównego katalogu komputerowego BN.