Kartoteki - Biblioteka Narodowa

KARTOTEKI

Kartoteki Zakładu Rękopisów
Dzieło Opis
Kartoteka akcesji Opisy inwentarzowe rękopisów nie mających stałych sygnatur. Główny układ chronologiczny (podział na wieki), a następnie wg sygnatur akcesyjnych (kolejności wpływu do BN). Ponadto kartoteka ta ma dwie pomocnicze kartoteki: osobową i proweniencji (niedostępne do samodzielnego korzystania przez Czytelnika).
Kartoteka osobowa Zbiorczy indeks do wszystkich wydanych drukiem tomów katalogów rękopisów BN (za wyjątkiem t. 1-3). Obejmuje wszystkie nazwy osobowe występujące w tych katalogach, bez nazw instytucji, geograficznych itp.
Bibliografia piśmiennictwa o rękopisach Rejestruje katalogi, inwentarze, prace drukowane w czasopismach lub w wydawnictwach zwartych, dotyczące zbiorów rękopisów w Polsce, pojedynczych rękopisów oraz metod pracy nad rękopisami.

Z kartotek Zakładu Rękopisów można korzystać w siedzibie Zakładu (Pałac Rzeczypospolitej), po uzyskaniu zgody pracownika Zakładu, od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15.