Bazy danych - Biblioteka Narodowa

BAZY DANYCH

Bazy danych dostępne w Zakładzie Rękopisów (dane z 31.12.2008 r.)
DziełoOpis
Rękopisy średniowieczne Opisy 417 łacińskich rękopisów średniowiecznych BN (od pocz. IX do pocz. XVI w.), na różnym stopniu szczegółowości - od opisu inwentarzowego po opisy analityczne.
Rękopisy cyrylickie Baza obejmuje opisy wszystkich 602 rękopisy cyrylickich BN (od pocz. XI do końca XIX w.), znaczna część jest zaopatrzona w szczegółowe opisy katalogowe.
Pamiętniki rękopiśmienne Oprócz 976 haseł, opublikowanych w tomie Pamiętniki i relacje w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Narodowej, baza zawiera opisy kolejnych 275 rękopisów.
Bibliografia rękopisów Pomocnicza baza z opisami ponad 756 poz. bibliograficznych, w których cytowane były rękopisy BN, w tym w szczególności rękopisy BOZ i rewindykaty, istniejące i zaginione. Niemal 3.000 cytowanych rękopisów.
Parlamentaria rękopiśmienne Materiały do dziejów parlamentaryzmu polskiego, od XV do końca XVIII w. Niemal 40.000 opisów rękopiśmiennych dokumentów, przechowywanych głównie w bibliotekach: Kórnickiej, Czartoryskich, Ossolineum, Jagiellońskiej, PAN w Krakowie i Narodowej.

Z baz danych Zakładu Rękopisów można korzystać w Pałacu Rzeczypospolitej w Zakładzie Rękopisów, po uzyskaniu zgody pracownika Zakładu (od poniedziałku do piątku, w godz. 9-15) oraz w Czytelni Rękopisów i Starodruków (pon.-pt. w godz. 9-17).