Mikrofilmy - Biblioteka Narodowa

MIKROFILMY

W Bibliotece Narodowej znajdują się największe w kraju zbiory mikrofilmowe, które w końcu 2016 r. liczyły 274 794 jednostek. W tej formie Biblioteka już od dawna, a z upływem lat coraz częściej, udostępnia zarówno zbiory własne, jak i obiekty z innych bibliotek. Kolekcja mikrofilmów stanowi znakomity warsztat pracy dla pracowników naukowych.

Katalog

Katalog kartkowy zbiorów mikrofilmowych znajduje się w holu przy wejściu do Rejestracji oraz Informatorium.

Historia

Tragiczne doświadczenia II wojny światowej oraz postępujący proces niszczenia materiałów bibliotecznych, szczególnie tych powstałych w drugiej połowie XIX wieku powodowały powstanie programu centralnego zabezpieczania najcenniejszych zbiorów bibliotecznych. Realizację tego programu rozpoczęto w 1950 r. w Bibliotece Narodowej.

W ciągu 60 lat wykonano ponad 130 tys. mikrofilmów zabezpieczających najcenniejsze materiały biblioteczne z blisko 160 bibliotek: BN, PAN, bibliotek szkół wyższych, towarzystw i instytutów naukowych, bibliotek publicznych, kościelnych oraz cenne materiały ze zbiorów prywatnych. Materiały mikrofilmowane były nie tylko w siedzibie BN. Pracownicy biblioteki mikrofilmowali cenne pozycje w miejscach ich przechowywania w czasie sesji wyjazdowych (Muzeum Adama Mickiewicza w Paryżu, Biblioteka Narodowa Ukrainy, biblioteki klasztorne). Zbiór zawiera również mikrofilmy poloników z bibliotek zagranicznych.

Do chwili obecnej zabezpieczono ok. 38 tys. rękopisów pochodzących głównie z Biblioteki Narodowej, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, bibliotek krakowskich. Prawie 2000 rękopisów pochodzi z bibliotek kościelnych.

Wśród 36 tys. zmikrofilmowanych starych druków znajduje się m.in. ponad 1000 inkunabułów, przeszło 1500 gazet ulotnych polskich i Polski dotyczących z XVI-XVIII w. 10 tys. mikrofilmów rękopisów i druków muzycznych tworzy zbiór muzykaliów.

Od 1962 r. prowadzono program scalania na mikrofilmach prasy polskiej. Dzięki temu obecnie zbiory mikrofilmowe czasopism liczą ponad 4 tys. tytułów. Zasób otwiera Merkuriusz Polski z 1661 r. Zmikrofilmowano również m.in: 30 tytułów periodyków z XVIII w.; czasopisma emigracyjne od okresu Wielkiej Emigracji (ponad 20 tytułów), czasopiśmiennictwo z okresu II wojny światowej w tym prasę konspiracyjną z lat 1939-1945 oraz czasopisma podziemne ukazujące się do 1953 r (ok. 1000 tytułów); ponad 1100 tytułów (w tym 83 dzienniki) czasopism warszawskich i 242 tytułów (w tym 15 dzienników) czasopism krakowski oraz inne najważniejsze dzienniki regionalne, w tym także wydawane w ponad 20 miastach kresowych.

Dzień dzisiejszy

Od 2000 r. Biblioteka Narodowa zabezpieczała tylko własne zbiory. W 2013 r. Zakład Zbiorów Mikrofilmowych został włączony do Zakładu Reprografii i Digitalizacji. Następnie w 2015 r. Zakład Reprografii i Digitalizacji wraz z Zakładem Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona stworzył Zakład Zbiorów Cyfrowych.