Konserwacja tradycyjna - Biblioteka Narodowa

KONSERWACJA TRADYCYJNA

Konserwacja tradycyjna - zwana także restauracją - odnosi się do pojedynczych obiektów zabytkowych i dzieł sztuki. Polega na działaniach, mających na celu zahamowanie procesów destrukcyjnych w papierze oraz przywróceniu lub odtworzeniu zabytkowym dziełom ich wartości artystycznych, estetycznych, a także i użytkowych. Prace konserwatorskie poprzedza analiza obiektu, jego budowy, stanu zachowania, ocena czystości mikrobiologicznej, a także badania fizykochemiczne materiałów, z których jest zbudowany.

Za konserwację tradycyjną odpowiada w Bibliotece Narodowej Zakład Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych.