Konserwacja masowa - Biblioteka Narodowa

KONSERWACJA MASOWA

Konserwacja masowa to sposób ratowania zagrożonych zasobów bibliotecznych i archiwalnych, w którym dezynfekcja, laminacja, odkwaszanie i wzmacnianie arkuszy oraz książek odbywa się w skali masowej w przeznaczonych do tego celu, wyspecjalizowanych, nowoczesnych urządzeniach lub instalacjach. Masowe odkwaszanie zbiorów XIX i XX-wiecznych nadal stanowi trudny problem dla bibliotek, archiwów, jest również wyzwaniem dla zespołów pracujących nad tworzeniem technologii odkwaszania masowego. W lutym 2005 roku w Bibliotece Narodowej uruchomiono odkwaszanie arkuszy metodą Neschena, które było kolejnym etapem wykonywania założeń realizowanych w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Kwaśny papier”. W 2007 r. w ramach tego samego programu uruchomiono instalację Bookkeeper, służącą do masowego odkwaszania książek. WPR „Kwaśny Papier” zakończył się w 2008 r., ale instalacje powstałe dzięki niemu funkcjonują w BN nadal, przyczyniając się do ratowania cennych zbiorów.

Zadania związane z odkwaszaniem zbiorów realizuje w Bibliotece Narodowej Zakład Konserwacji Masowej Zbiorów Bibliotecznych.