Historia - Biblioteka Narodowa

HISTORIA

Działalność konserwatorska w Bibliotece Narodowej została zapoczątkowana już w 1929 roku. Pracownię Konserwatorską założył prof. Bonawentura Lenart, prekursor polskiej szkoły konserwacji książki. Pod jego kierunkiem utworzono w 1936 roku Dział Konserwacji i Biuro Introligatorskie, przekształcone dwa lata później w Pracownię Konserwatorską i Introligatorską. Po II wojnie światowej Pracownia Konserwacji Książki wznowiła działalność w 1954 roku. Zadania z zakresu ochrony zbiorów bibliotecznych realizowane były również w innych komórkach, które obecnie działają na rzecz ochrony zbiorów bibliotecznych.

W 1950 r. w Bibliotece Narodowej utworzono Stację Mikrofilmowania, która z czasem przekształciła się w Zakład Zbiorów Mikrofilmowych i Zakład Reprografii. Oddział Kontroli Zbiorów został utworzony 3 maja 1985 r. w Dziale Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów Nowszych BN. Wszystkie wymienione komórki zostały włączone do utworzonego w 1992 roku (Zarządzenie Dyrektora Nr 13 z dnia 19 sierpnia 1992 r.) Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych. Kolejna zmiana struktury organizacyjnej BN, wprowadzona we wrześniu 2007 r., zlikwidowała działy i wyodrębniła poszczególne zakłady, zajmujące się konserwacją zbiorów.