Czasopisma XIX-XXI w. - Biblioteka Narodowa

CZASOPISMA XIX-XXI W.

Charakterystyka zbiorów

Wszelkie periodyki ukazujące się na terenie Polski, a także dokumenty ukazujące się poza granicami naszego kraju, a dotyczące Polski lub napisane w języku polskim bądź wydane przez polskiego autora, Narodowa Książnica gromadzi w dwóch egzemplarzach. Pierwszy - archiwizowany celem udokumentowania polskiej myśli intelektualnej, by przetrwała i była dostępna następnym pokoleniom. Drugi egzemplarz czasopisma jest gromadzony w celu udostępnienia czytelnikom na miejscu w siedzibie Biblioteki.

Centralna biblioteka naszego państwa gromadzi tylko w jednym egzemplarzu również:

  • mutacje dzienników i tygodników,
  • wydawnictwa jednostronne (o ile ukazują się także w postaci dwustronnej),
  • powielane wydawnictwa agencji prasowej (np. PAP),
  • wydawnictwa drukowane alfabetem Braille'a,
  • wyselekcjonowane zagraniczne czasopisma naukowe wchodzące w zakres zainteresowania Biblioteki ze szczególnym uwzględnieniem periodyków dotyczących bibliotekarstwa i bibliotekoznawstwa.

Wszystkie dokumenty czasopiśmiennicze gromadzone w Bibliotece Narodowej są ogłaszane w bieżącej bibliografii narodowej, tj. w Bibliografii Wydawnictw Ciągłych, Bibliografii Niezależnych Wydawnictw Ciągłych oraz w części dotyczącej polonijnych wydawnictw ciągłych w roczniku Polonica Zagraniczne. Część dokumentów niewchodzących do Bibliografii Narodowej, np. gazety zakładowe, szkolne, parafialne, dzielnicowe, biuletyny partii i organizacji politycznych niższego szczebla, katalogi wydawnicze, czasopisma reklamowe etc., jest gromadzona w Bibliotece i opracowywana przez Zakład Czasopism oraz Zakład Dokumentów Życia Społecznego.

Od stycznia 1987 roku komputerową rejestracją objęto wszystkie nowe tytuły wydawnictw ciągłych wpływające do Biblioteki, bez względu na faktyczny rok wydania. Z końcem 2014 roku liczba opracowanych periodyków w zintegrowanym systemie bibliotecznym Sierra osiągnęła 42 tys. tytułów w 542 tys. roczników, co stanowi ponad 63,5% zasobu czasopiśmienniczego BN. Trwa sukcesywne, retrospektywne wprowadzanie do komputerowej bazy danych tytułów czasopism, których zasób był rejestrowany w postaci kart katalogowych.
Bez względu na sposób opracowania, wszystkie periodyki gromadzone w Bibliotece Narodowej są dostępne dla użytkowników w Czytelniach na terenie Książnicy.