Apel o pomoc w gromadzeniu poloników - Biblioteka Narodowa

APEL O POMOC W GROMADZENIU POLONIKÓW

Jednym z podstawowych zadań Biblioteki Narodowej jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów zawierających utrwalony wyraz myśli ludzkiej, niezależnie od sposobu jej zapisu. Biblioteka gromadzi dokumenty: drukowane (piśmiennicze, kartograficzne, ikonograficzne i muzyczne), dźwiękowe, audiowizualne i elektroniczne. Wśród nich szczególne znaczenie mają polonica, czyli wszystkie publikacje polskie lub Polski dotyczące wydane za granicą.

Co to jest polonicum zagraniczne? (szczegółowa definicja).

Biblioteka Narodowa w Warszawie zwraca się z uprzejmą prośbą do wszystkich wydawców, redaktorów, twórców i działaczy polonijnych o pomoc w kompletowaniu zbiorów dokumentujących działalność Polonii rozsianej w świecie, w tym czasopism polonijnych wydawanych poza granicami naszego kraju. Zadaniem naszej Książnicy jest wieczyste gromadzenie dwóch egzemplarzy tych publikacji, by polska myśl intelektualna, a także historia polskiego wychodźstwa, przetrwała i była dostępna następnym pokoleniom. Każdy otrzymany przez nas dokument jest starannie opracowywany, przechowywany oraz rejestrowany w bibliografii „Polonica Zagraniczne".
Kompletność posiadanych zbiorów jest dla nas sprawą szczególnej troski, będziemy więc wdzięczni za pamięć o Narodowej Książnicy oraz za życzliwe potraktowanie naszej prośby.

Wszelkich informacji na temat gromadzonych poloników zagranicznych udziela pracownik Pracowni Uzupełniania Zbiorów Dorota Maciejuk

tel.(+48 22) 608-29-81
e-mail: d.maciejuk@bn.org.pl

Publikacje proszę przekazywać pod adres:

Biblioteka Narodowa
Zakład Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
Pracownia Uzupełniania Zbiorów, pok. 1047
Al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
Polska