Punkt Błękitnej Tarczy - Biblioteka Narodowa

EN

Punkt Błękitnej Tarczy

Błękitna Tarcza jest odpowiednikiem Czerwonego Krzyża w zakresie ochrony dóbr kultury na wypadek szczególnych zagrożeń czasu wojny i pokoju.

Międzynarodowy Komitet Błękitnej Tarczy (MKTB) powstał w 1996 roku i jest interdyscyplinarną organizacją, gromadzącą wiedzę, doświadczenia i sieć międzynarodowych połączeń czterech profesjonalnych organizacji:

  • Międzynarodowej Rady Archiwów (ICA)
  • Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM)
  • Międzynarodowej Rady Pomników, Budynków i Budowli (ICOMOS)
  • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich (IFLA).

Symbol ochrony zabytków: niebiesko-biały znaczek, który został przyjęty przez MKTB był zwycięzcą konkursu na znak służący ochronie obiektów zabytkowych przed zniszczeniem w trakcie działań zbrojnych. Konkurs ogłoszono wśród uczestników Konwencji Haskiej z 1954 roku, autorem zwycięskiego projektu był Polak – prof. Jan Zachwatowicz, w latach 1945–57 generalny konserwator zabytków i ważna postać w środowisku konserwatorskim.

Punkt kontaktowo-informacyjny „Błękitnej Tarczy” działający w Bibliotece Narodowej przekazuje wiedzę o ochronie zbiorów w celu zapewnienia im optymalnego zabezpieczenia w czasie pokoju oraz na wypadek katastrofy. Szerzenie wiedzy o czynnikach wpływających na bezpieczeństwo zbiorów pełni podstawową rolę w profilaktyce, która na początku XXI wieku zdecydowanie jest priorytetowym nurtem w ochronie obiektów zabytkowych, w tym zbiorów bibliotecznych.

Zadaniem punktu jest także propagowanie w bibliotekach polskich programów na wypadek katastrofy. Punkt kontaktowo-informacyjny „Błękitnej Tarczy" w BN, pełni funkcję pogotowia informacyjnego służącego doradztwem merytorycznym, potrzebnymi adresami, telefonami służb udzielających pomocy w razie klęski żywiołowej oraz praktycznymi wskazówkami mającymi na celu zminimalizowanie strat powstających w czasie klęski.

Punkt Kontaktowo-Informacyjny BŁĘKITNEJ TARCZY
Biuro Regionu Mazowsze

Biblioteka Narodowa
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa

Kontakt

Jerzy Manikowski – kierownik
tel. (22) 608 29 12
e-mail: j.manikowski@bn.org.pl

Justyna Król-Próba – zastępca kierownika
tel. (22) 608 23 00
e-mail: j.krol@bn.org.pl

Laboratorium Konserwatorskie Zbiorów Bibliotecznych
tel. (22) 608 27 75, (22) 608 27 70