Zastępcy i pełnomocnicy - Biblioteka Narodowa

ZASTĘPCY I PEŁNOMOCNICY

dr Monika Mitera – z-ca dyrektora ds. naukowych
tel. (22) 608 22 65
fax (22) 608 29 72
e-mail: m.mitera@bn.org.pl

Mikołaj Baliszewski – z-ca dyrektora
tel. (22) 608 22 23
fax (22) 608 22 24
e-mail: m.baliszewski@bn.org.pl

Dominik Cieszkowski – z-ca dyrektora
tel. (22) 608 22 56
fax (22) 825 52 51
e-mail: d.cieszkowski@bn.org.pl

Grażyna Spiechowicz-Kristensen – z-ca dyrektora
tel. (22) 608 22 56
fax (22) 608 29 71
e-mail: g.spiechowicz@bn.org.pl

Kacper Trzaska – z-ca dyrektora
tel. (22) 608 22 65
fax (22) 608 29 72
e-mail: k.trzaska@bn.org.pl

Beata Szczygieł – główna księgowa
tel. (22) 608 22 12
fax (22) 608 28 08
e-mail: b.szczygiel@bn.org.pl

Julia Konopka-Żołnierczuk – pełnomocnik dyrektora ds. zakupów i darów materiałów bibliotecznych
tel. (22) 608 22 99
e-mail: j.konopka@bn.org.pl

Ewa Potrzebnicka – pełnomocnik dyrektora ds. Narodowego Zasobu Bibliotecznego
tel. (22) 608 22 23
fax (22) 608 22 24
e-mail: e.potrzebnicka@bn.org.pl

Marta Wojciechowska – pełnomocnik dyrektora ds. ochrony informacji niejawnych
tel. (22) 608 22 93
e-mail: m.wojciechowska@bn.org.pl

Marcin Wojtaś – pełnomocnik dyrektora ds. bezpieczeństwa
tel. (22) 608 22 26
e-mail: m.wojtas@bn.org.pl

Sonia Wronkowska – pełnomocnik dyrektora ds. rozwoju
tel. (22) 608 28 40
e-mail: s.wronkowska@bn.org.pl

Zofia Żurawińska – pełnomocnik dyrektora ds. katalogowania
tel. (22) 608 29 21
e-mail: z.zurawinska@bn.org.pl