O konferencji

Konferencja prezentująca doświadczenia i osiągnięcia konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych na tle przemian metodologicznych i technologicznych XX wieku.

Warszawa, 1-2.10.2009

W 1929 roku Profesor Bonawentura Lenart utworzył w Bibliotece Narodowej pracownię konserwatorską. Chcemy uczcić osiemdziesiątą rocznicę tego faktu, organizując konferencję RĘKODZIEŁO I NOWOCZESNE TECHNOLOGIE - 80-lat konserwacji zbiorów w Bibliotece Narodowej. Na konferencji pragniemy dokonać przeglądu osiągnięć w zakresie konserwacji i restauracji zbiorów bibliotecznych w Polsce.

Ostatnie lata ubiegłego wieku i początek obecnego przyniosły wiele zmian w sposobie pojmowania konserwacji, a coraz doskonalsze metody badawcze umożliwiają sprawne rozpoznawanie zagrożeń oraz wypracowywanie coraz lepszych programów konserwatorskich.

Konserwatorów oraz współpracujących z nimi specjalistów innych branż zapraszamy do podzielenia się na konferencji swoim doświadczeniem. Mile widziane będą wystąpienia, w których zostaną zaprezentowane ciekawe realizacje konserwatorskie, ale także referaty omawiające weryfikację metod konserwatorskich. Zaproszenie kierujemy do wszystkich ośrodków konserwatorskich w Polsce, do konserwatorów polskich działających poza granicami kraju oraz bibliotekarzy zawodowo związanych z problematyką konserwatorską.

Konferencji będzie towarzyszyła wystawa prac malarskich - akwarel Józefa Charytoniuka, byłego kierownika Zakładu Konserwacji Zbiorów Bibliotecznych w latach 1982 - 1990

Organizację konferencji wspierają finansowo: