O domenie publicznej - Biblioteka Narodowa

O DOMENIE PUBLICZNEJ

O domenie publicznej

Domena Publiczna. Wolno zwielokrotniać, zmieniać i rozpowszechniać oraz wykonywać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Domena publiczna obejmuje całą wiedzę i informacje – w tym książki, zdjęcia i utwory audiowizualne – które nie są już chronione prawem autorskim i mogą być wykorzystywane bez ograniczeń. Materiały te dzielą się na dwie kategorie:

Dzieła, do których wygasły autorskie prawa majątkowe.

To twórczość, z której możemy korzystać w całkowicie dowolny sposób, nawet w celach komercyjnych, ponieważ nie podlega już ograniczeniom wynikającym z ochrony autorskich praw majątkowych.

UWAGA: Należy pamiętać, żeby wykorzystując utwory z domeny publicznej zawsze działać w poszanowaniu dla autorskich praw osobistych Twórców. Chodzi m.in. o oznaczanie autorstwa utworu czy prawo do integralności utworu. Pełny katalog autorskich praw osobistych znajdziemy w art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (dz.u. 2017 poz. 880).