Cyfrowa kolekcja dokumentów KOR - Biblioteka Narodowa

CYFROWA KOLEKCJA DOKUMENTÓW KOR

Cyfrowa Biblioteka Narodowa POLONA pracuje nad stworzeniem kolekcji prezentującej dokumenty związane z działalnością Komitetu Obrony Robotników. Kolekcja obejmować będzie czasopisma i książki wydawane w drugim obiegu. Publikacje z tego okresu chronione są prawem autorskim. Oznacza to, że nie wolno udostępniać ich w Internecie, co ogranicza możliwość dotarcia do nich badaczom, uczniom, studentom i innym zainteresowanym działalnością opozycji.
Sposobem na umożliwienie Bibliotece Narodowej rozpowszechniania tych cennych zbiorów jest przekazanie licencji niewyłącznej, która nie pozbawia twórców praw autorskich, stanowi natomiast zgodę na upublicznienie treści w Internecie.
Przekonany o słuszności i wadze tego apelu zachęcam wszystkich posiadaczy praw autorskich do publikacji związanych z działalnością KOR do wykorzystania tej wygodnej i bezpiecznej procedury.

Dyrektor Biblioteki Narodowej
dr Tomasz Makowski

Informacja o umowach licencyjnych

W umowie licencyjnej licencjodawca, czyli osoba, która udziela licencji, upoważnia licencjobiorcę do korzystania z utworu w zakresie wskazanym w umowie. Zakres ten wyznaczają pola eksploatacji. W wypadku licencji przekazywanej Bibliotece Narodowej obejmują one:

  • zwielokrotnienia utworu techniką cyfrową (digitalizacja),
  • wprowadzanie utworu, jak i jego części do pamięci ogólnie dostępnego komputera,
  • rozpowszechnianie utworu online w Cyfrowej Bibliotece POLONA i udostępnienie w Internecie dla wszystkich bez ograniczeń
  • używanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych
  • używanie w publicznych prezentacjach
  • używanie w publikacjach prasowych, audycjach telewizyjnych

Licencjodawcą może być jedynie osoba, która jest właścicielem autorskich praw majątkowych do utworu. Jeżeli prawo to przysługuje kilku osobom, np. współautorom, występować muszą oni wspólnie, jako jedna strona umowy.

Licencja niewyłączna nie pozbawia właściciela należnych mu autorskich praw majątkowych i nie ogranicza udzielania upoważnienia innym osobom do wykorzystania utworu na tych samych polach eksploatacji.