Stan zachowania
polskich zbiorów bibliotecznych i archiwalnych z XIX i XX wieku

Praca zbiorowa pod redakcj± Barbary Drewniewskiej-Idziak

Biblioteka Narodowa, Warszawa 2006

Redakcja merytoryczna: Joanna M. Tucholska
Tłumaczenie na język angielski: Katarzyna Diehl
Projekt okładki i strony tytułowej: Ryszard Kryska
O
pracowanie techniczne i łamanie: Teresa Trusewicz

Printed in Poland
ISBN 83-7009-502-X


Stan zachowania księgozbiorów powstałych po 1800 roku

Stan zachowania archiwaliów z XIX i XX wieku

Degradacja papieru w zbiorach polskich z XIX i XX wieku
(W zamieszczonym tek¶cie poprawiono dostrzeżone błędy)

Zagrożenia zbiorów z XIX i XX wieku w polskich bibliotekach i archiwach
na podstawie badania ankietowego