SEKCJA ODKWASZANIA I KONSERWACJI ARKUSZY

Sekcja Odkwaszania i Konserwacji Arkuszy, (poprzednio: Sekcja Masowego Odkwaszania) istnieje w Bibliotece Narodowej od lutegom 2005 roku. Sekcja została tak zaprojektowana, zorganizowana i wyposażona, że można w niej przeprowadzić odkwaszenie wszystkich dokumentów arkuszowych, bez względu na ich aktualny stan zachowania. W magazynach bibliotecznych nie dokonuje się selekcji dokumentów ze względu na stan zachowania.
Selekcję taką przeprowadza się bezpośrednio przed odkwaszeniem.

Odkwaszanie dokumentów wykonuje się metodą bükeburską. Czynnikiem odkwaszającym
jest wodorowęglanu magnezu Mg(HCO3) w środowisku wodnym. W wyniku odkwaszania substancje kwaśne zawarte w papierze ulegają neutralizacji, a wprowadzony nadmiar związków magnezu tworzy rezerwę zasadową w postaci węglanu MgCO3. Odkwaszanie przeprowadza się w urządzeniu C 900 prod. Neschen (Niemcy), albo też sposobem ręcznym.
Płyn odkwaszający zawiera pewien dodatek pochodnej celulozy o nazwie metylohydroksyetyloceluloza, która powoduje niewielkie wzmocnienie odkwaszanych arkuszy
i ich zaklejenie.

Roztwór odkwaszający zawiera również substancje utrwalające barwniki (Mesitol NBS,
Rewin EL), których obecność umożliwia odkwaszanie dokumentów napisanych atramentem, długopisem, a także zawierających pieczęcie anilinowe.
Przed odkwaszeniem dokumenty są czyszczone, zaś po odkwaszeniu prasowane. Odkwaszone dokumenty uzyskują także nowe opakowania ochronne (koperty, teczki itp.), przygotowane z papierów i tektur bezkwasowych.