Niepodległa logoTeraz: zamknięte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Budynek Biblioteki Narodowej jest tymczasowo, tj. w trakcie trwania przebudowy przestrzeni czytelniczych, nieprzystosowany do potrzeb czytelników z niepełnosprawnością ruchową.

Osoby z niepełnosprawnością ruchową proszone są o kontakt telefoniczny bądź mailowy z Biblioteką w celu ustalenia innych możliwości dostępu do poszukiwanych materiałów niż konieczność osobistej wizyty w siedzibie BN.

Kontakt – tel.: (22) 608 23 30, e-mail: bninform@bn.org.pl

Udostępnianie zbiorów osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu

Czytelnikom niewidzącym i niesłyszącym Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Poręczne powiększalniki przenośne oraz stacjonarne o panoramicznych monitorach (22”) do użytku osób słabo widzących uruchomiono zarówno w czytelniach głównego gmachu BN i w Pałacu Rzeczypospolitej.

W czytelniach utworzono stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie udźwiękowiające i szybkie skanery. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Dla ułatwienia komunikowania się i dostępu do informacji osób z dysfunkcjami słuchu przy stanowiskach komputerowych w czytelniach zainstalowano specjalne urządzenia wspomagające - pętle indukcyjne.

Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.</>

Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników niepełnosprawnych udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel.: (22) 608 23 30.