Zmiana wydawcy czasopisma oznaczonego numerem ISSN - Biblioteka Narodowa

ZMIANA WYDAWCY CZASOPISMA OZNACZONEGO NUMEREM ISSN

Jeżeli tytuł zasobu ciągłego nie uległ zmianie, numer ISSN pozostaje ten sam. Aby uzyskać potwierdzenie nadania numeru ISSN, należy przysłać do Narodowego Ośrodka ISSN bieżący numer ze „stopką” redakcyjną zawierającą aktualną nazwę i adres wydawcy z prośbą o wystawienie potwierdzenia na nowego wydawcę.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.