Zmiana tytułu czasopisma oznaczonego numerem ISSN - Biblioteka Narodowa

ZMIANA TYTUŁU CZASOPISMA OZNACZONEGO NUMEREM ISSN

W przypadku zmiany tytułu zasobu ciągłego nowy tytuł należy oznaczyć nowym numerem ISSN. W tym celu należy przesłać do Narodowego Ośrodka ISSN wypełniony wniosek o nadanie numeru ISSN, ostatni numer starego tytułu i pierwszy numeru nowego tytułu lub, jeśli publikacja z nowym tytułem nie została jeszcze wydana, projekt strony tytułowej (z numeracją i datą) i redakcyjnej (ze „stopką”). Oficjalnie potwierdzimy nadanie numeru ISSN nowemu tytułowi po otrzymaniu egzemplarzy numeru pierwszego.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.