Zawieszenie lub zamknięcie czasopisma oznaczonego numerem ISSN - Biblioteka Narodowa

ZAWIESZENIE LUB ZAMKNIĘCIE CZASOPISMA OZNACZONEGO NUMEREM ISSN

W przypadku zawieszenia lub zakończenia wydawania zasobu ciągłego prosimy o przesłanie do Narodowego Ośrodka ISSN ostatniego numeru publikacji z informacją o zawieszeniu lub zakończeniu jego wydawania.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.