Tryb uzyskania numeru ISSN - Biblioteka Narodowa

TRYB UZYSKANIA NUMERU ISSN

Wydawca, który chce, aby wydawana przez niego publikacja ciągła została oznaczona numerem ISSN, powinien razem z wypełnionym wnioskiem o nadanie numeru ISSN przesłać pocztą do Narodowego Ośrodka ISSN odpowiednie materiały. Te same zasoby ciągłe wydawane na różnych nośnikach powinny być oznaczone odrębnymi numerami ISSN. Dla każdego nośnika należy wypełnić odrębny wniosek i przesłać odpowiednie materiały.

 • Jeżeli dany tytuł już się ukazuje, należy przysłać do Narodowego Ośrodka ISSN po 2 egz. wszystkich dotychczas wydanych numerów (zeszytów, tomów, roczników).
 • Jeżeli wydawca jest zainteresowany otrzymaniem numeru ISSN jeszcze przed opublikowaniem pierwszego numeru, powinien dostarczyć kserokopię ostatecznej wersji strony tytułowej (z numeracją i datą) oraz strony redakcyjnej (ze „stopką”). Oficjalne potwierdzenie nadania numeru ISSN wysyłane jest do wydawcy po ukazaniu się numeru pierwszego i przesłaniu egzemplarzy do Narodowego Ośrodka ISSN.
 • Aby otrzymać numer ISSN dla czasopisma internetowego, należy przesłać wydrukowane zrzuty ekranów: strony głównej, z numeru pierwszego - strony tytułowej; z numeru bieżącego - strony tytułowej oraz ekranu z danymi o wydawcy i redakcji. Nie nadaje się numeru ISSN czasopismom online przed ich pojawieniem się w internecie.
 • Aby otrzymać numer ISSN dla portalu, należy przesłać wydrukowane zrzuty ekranów: strony głównej, tytułowego z pierwszego wydania, tytułowego i ekranu z danymi redakcyjnymi z bieżącego wydania. Numery ISSN nadawane są przede wszystkim portalom naukowym, posiadającym formalne cechy „ciągłości", takie jak daty przy poszczególnych artykułach, data ostatniej aktualizacji lub data bieżąca przy tytule.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.

Zgodnie z ISSN Manual i z decyzjami podjętymi na spotkaniach kierowników narodowych ośrodków ISSN w chwili obecnej nie nadaje się numerów ISSN:

 • witrynom elektronicznym firm, instytucji, organizacji, stowarzyszeń itp.,
 • portalom o charakterze lokalnym lub/i ulotnym,
 • reklamowym i promocyjnym stronom internetowym,
 • prywatnym (osobistym) witrynom elektronicznym,
 • stronom zawierającym same reklamy lub linki ,
 • blogom,
 • portalom bez zawartości redakcyjnej (obowiązkowe minimum: nazwa i kraj wydawcy),
 • portalom bez wyraźnie określonego na zasobie tytułu.

W przypadku portali i będącym ich częścią wydawnictw ciągłych zaleca się nadawanie numerów ISSN tylko wydawnictwom ciągłym.

Nie nadaje się numerów ISSN zasobom ciągłym online przed ich pojawieniem się w Internecie.

Po opracowaniu wszystkie egzemplarze zostaną przekazane do Pracowni Egzemplarza Obowiązkowego Czasopism Biblioteki Narodowej.