Niepodległa logoTeraz: otwarte  |  pon.–sob. 8.30–20.30 

DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Gmach Biblioteki Narodowej jest przystosowany do potrzeb czytelników niepełnosprawnych:

  • wejścia dla czytelników na wózkach są specjalnie oznaczone
  • wybudowano podjazdy zewnętrzne
  • wejście dla czytelników nie ma progów
  • dysponujemy windami przystosowanymi dla wózków inwalidzkich
  • dostępne są toalety dla osób niepełnosprawnych
  • w szatni znajdują się wózki inwalidzkie, z których można skorzystać w razie potrzeby
  • wewnątrz budynku znajdują się pochylnie, po których mogą przejechać wózki

Udostępnianie zbiorów osobom z dysfunkcjami wzroku i słuchu

Czytelnikom niewidzącym i niesłyszącym Biblioteka Narodowa udostępnia sprzęt i oprogramowanie komputerowe umożliwiające korzystanie z książek, czasopism i innych publikacji na miejscu. Poręczne powiększalniki przenośne oraz stacjonarne o panoramicznych monitorach (22”) do użytku osób słabo widzących uruchomiono zarówno w czytelniach głównego gmachu BN i w Pałacu Rzeczypospolitej.

W czytelniach utworzono stanowiska komputerowe wyposażone w oprogramowanie udźwiękowiające i szybkie skanery. Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z wybranych książek, czasopism, dokumentów życia społecznego lub innych publikacji drukowanych w dostępnym formacie elektronicznym. Dla ułatwienia komunikowania się i dostępu do informacji osób z dysfunkcjami słuchu przy stanowiskach komputerowych w czytelniach zainstalowano specjalne urządzenia wspomagające - pętle indukcyjne.

Projekt „Punkt Dostępu Osób Niepełnosprawnych do Zbiorów BN” jest dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowych informacji o udogodnieniach dla czytelników niepełnosprawnych udzielają pracownicy Biblioteki na miejscu w punkcie informacyjnym oraz pod numerem tel.: (22) 608 23 30.