Czytelnia Humanistyczna - Biblioteka Narodowa

CZYTELNIA HUMANISTYCZNA

Czasopisma w Czytelni Humanistycznej

Czasopisma polskie

 • Arcana
 • Czas Kultury
 • Dialog
 • Dzieje Najnowsze
 • Karta
 • Konteksty
 • Kultura i Społeczeństwo
 • Kwartalnik Artystyczny
 • Kwartalnik Historii Kultury Materialnej
 • Kwartalnik Historyczny
 • Literatura na Świecie
 • Odra
 • Palestra
 • Pamiętnik Literacki
 • Pamiętnik Teatralny
 • Państwo i Prawo
 • Poezja Dzisiaj
 • Przegląd Europejski
 • Przegląd Historyczny
 • Przegląd Humanistyczny
 • Rejent
 • Studia Historyczne
 • Studia Socjologiczne
 • Teatr
 • Teksty Drugie
 • Twórczość
 • Więź
 • Zeszyty Literackie
 • Znak

Czasopisma zagraniczne

 • Aevum
 • American Literature  
 • Art History  
 • Bibliotheque d'Humanisme et Renaissance  
 • Comparative Studies in Society and History  
 • Deutsche Zeitschrift fur Philosophie  
 • The English Historical Review
 • Ethics  
 • European History  Quarterly
 • Guerres Mondiales et Conflits Contemporains  
 • Historische Zeitschrift  
 • History of European Ideas
 • History of Religions 
 • Journal of Contemporary History
 • The Journal of Religion
 • Journal of the Warburg and Courtauld Institutes  
 • The Modern Language Review
 • Novyj Zurnal. The New Review  
 • Perspectives on Politics
 • Philologus
 • The Philosophical Quarterly
 • Poetics
 • Print Quarterly
 • Proceedings of the American Philosophical Society
 • Revue des deux Mondes  
 • Revue Historique
 • Social Science History
 • Studies in East European Thought  
 • World Literature Today  
 • Zeitschrift fur Slavistik
 • Zeitschrift fur Ostmitteleuropa - Forschung

W Czytelni jest obecnie Punkt Dostępu Osób z Niepełnosprawnościami do Zbiorów Biblioteki Narodowej. Znajduje się tutaj stanowisko komputerowe wyposażone w skaner, oprogramowanie odczytu ekranu i OCR, umożliwiające osobom niewidomym i słabowidzącym samodzielny dostęp do materiałów drukowanych. Stanowisko jest również wyposażone w monitor braille’owski, stacjonarny powiększalnik panoramiczny i pętlę indukcyjną.