Terminy szkoleń 2024 - Biblioteka Narodowa

EN

Terminy szkoleń 2024

Styczeń

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 10–11 stycznia 2024

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 stycznia 2024

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 29 stycznia 2024

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

 • 30 stycznia 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 30–31 stycznia 2024

Luty

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 1 lutego 2024

Katalogowanie publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i informacyjnych z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 12 lutego 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 lutego 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 20–21 lutego 2024

Katalogowanie publikacji naukowych, popularnonaukowych, dydaktycznych i informacyjnych z zakresu psychologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 lutego 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 lutego 2024

Marzec

Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim

 • 4 marca 2024

Prawo autorskie w bibliotece

 • 6 marca 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 11 marca 2024

Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 12 marca 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 12–13 marca 2024

Katalogowanie publikacji religijnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 13 marca 2024

Katalogowanie literatury dla dzieci i młodzieży z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 14 marca 2024

Katalogowanie nagrań muzycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

 • 14 marca 2024

Katalogowanie filmów z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej (warsztaty)

 • 15 marca 2024

Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych

 • 18 marca 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu chemii i biologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 19 marca 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 19–20 marca 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu archeologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 marca 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 marca 2024

Kwiecień

Katalogowanie publikacji z zakresu edukacji i pedagogiki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 8 kwietnia 2024

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 9 kwietnia 2024

Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – poziom podstawowy

 • 17 kwietnia 2024

Klasyfikowanie publikacji z zastosowaniem symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – poziom zaawansowany

 • 24 kwietnia 2024 r.

Katalogowanie publikacji z zakresu historii wojskowej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 26 kwietnia 2024

Maj

Katalogowanie publikacji z zakresu prawa i politologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 16 maja 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu historii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 28 maja 2024

Czerwiec

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje

 • 6 czerwca

Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 19 czerwca 2024

Wrzesień

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 11 września 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 17–18 września 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu nauk inżynieryjno-technicznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 18 września 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 24–25 września 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 27 września 2024

Katalogowanie literatury pięknej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 30 września 2024

Październik

Prawo autorskie w bibliotece

 • 3 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu językoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 października 2024

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21

 • 7 października 2024

Katalogowanie książek i artykułów w formacie MARC 21 – warsztaty

 • 8 października

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 8-9 października 2024

Katalogowanie publikacji w języku ukraińskim i innych językach zapisywanych alfabetem cyrylickim

 • 9 października 2024

Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

 • 11 października 2024

Katalogowanie literatury faktu, esejów i publicystyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej ze szczególnym uwzględnieniem form autobiograficznych

 • 14 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu fizyki oraz nauk o Ziemi z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 15 października 2024

Katalogowanie publikacji religioznawczych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 16 października 2024

Katalogowanie druków ulotnych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 16 października 2024

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 16 października 2024

Gatunki publikacji dla dzieci i młodzieży: teoria i praktyka katalogowania

 • 17 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii oraz ochrony środowiska  z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 18 października 2024

Katalogowanie publikacji w znakach i alfabetach niełacińskich – zasady i sposoby transkrypcji

 • 18 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu etnografii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowe

 • 22 października 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 22–23 października

Katalogowanie publikacji z zakresu socjologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 23 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu matematyki i informatyki z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 25 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu kulturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 25 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu literaturoznawstwa z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 28 października 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu archeologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 29 października 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 29-30 października 2024

Listopad

Katalogowanie publikacji z zakresu historii wojskowej z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 listopada 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu rolnictwa i leśnictwa, opieki nad zwierzętami i weterynarii oraz ochrony środowiska  z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 5 listopada 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 5–6 listopada 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu architektury i sztuk plastycznych z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 6 listopada 2024

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 13 listopada 2024

Osoby z niepełnosprawnościami w instytucjach kultury. Funkcjonowanie, dostępność, relacje.

 • 13 listopada

Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 14 listopada 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu medycyny z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 19 listopada 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 19–20 listopada 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu muzyki, filmu i teatru z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 20 listopada 2024

Katalogowanie publikacji z zakresu chemii i biologii z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 25 listopada 2024

Profilaktyka konserwatorska zbiorów bibliotecznych

 • 26–27 listopada 2024

Grudzień

Katalogowanie publikacji z zakresu kulinariów oraz poradników z zastosowaniem Deskryptorów Biblioteki Narodowej

 • 4 grudnia 2024

Kontrola mikrobiologiczna zbiorów bibliotecznych i archiwalnych

 • 4 grudnia 2024

Identyfikacja i ochrona obiektów oraz kolekcji bibliotecznych, archiwalnych i muzealnych wykonanych technikami fotograficznymi

 • 10–11 grudnia 2024